Decizia nr. 689 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. GERARD COM S.R.L.
 cu sediul în Adâncata, nr. 257, jud. Suceava, CUI RO4673921

 pentru localitatea Adâncata, judeţul Suceava

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 11841/02.08.2012, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Adâncata, judeţul Suceava, ce aparţine S.C. GERARD COM S.R.L.
 Distribuitorul de servicii S.C. GERARD COM S.R.L. deţine aviziul de retransmisie nr. A4173/18.01.2005, Anexa din 18.01.2005, pentru localitatea Adâncata, judeţul Suceava.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. GERARD COM S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a obţine în prealabil acordul CNA cu privire la modificarea structurii acesteia. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 Oferta de servicii de programe pentru care distribuitorul S.C. GERARD COM S.R.L. a obţinut aprobarea Consiliului la data de 18.01.2005 cuprinde 15 de programe.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 13.08.2012, în localitatea Adâncata, judeţul Suceava, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând S.C. GERARD COM S.R.L. se retransmiteau în plus, faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu la data de 18.01.2005, următoarele programe : ACASĂ TV, PRO CINEMA, CARTOON NETWORK, DIVA TV, AXN, MGM, ETNO TV şi PV-TV.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu amendă în cuantum de 10.000 lei a distribuitorului de servicii. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr.504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. GERARD COM S.R.L., având avizul de retransmisie nr. A4173/18.01.2005, Anexa din 18.01.2005, pentru localitatea Adâncata, judeţul Suceava, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii S.C. GERARD COM S.R.L. are obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localitatea Adâncata, judeţul Suceava, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. GERARD COM S.R.L. cu amendă de 10.000 lei, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Adâncata, judeţul Suceava, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.”