Decizia nr. 690 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea GHIŢĂ NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

 GHIŢĂ NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ Str. General Magheru nr. 38A Loc. Călimăneşti, Jud. Vâlcea

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 11838/02.08.2012, raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Sălătrucel şi Berislăveşti, judeţul Vâlcea, aparţinând GHIŢĂ NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ.
 Distribuitorul de servicii GHIŢĂ NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ deţine avizul de retransmisie nr. A 7344/02.06.2011, Anexa din data de 31.01.2012, pentru localităţile Sălătrucel şi Berislăveşti, judeţul Vâlcea. Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii GHIŢĂ NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 27.08.2012, în localităţile Sălătrucel şi Berislăveşti, judeţul Vâlcea, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice aparţinând distribuitorului de servicii GHIŢĂ NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ se retransmiteau, în pachetul analogic, în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 8 programe : SPORT.RO, ACASA TV, ETNO TV, MINIMAX, EUROSPORT, CARTOON NET., ROMANTICA TV şi INEDIT TV.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii GHIŢĂ NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, deţinătorul avizului de retransmisie nr. A 7344/02.06.2011, Anexa din data de 31.01.2012, pentru localităţile Sălătrucel şi Berislăveşti, judeţul Vâlcea, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Sălătrucel şi Berislăveşti, judeţul Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

« Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii GHIŢĂ NICOLAE ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localităţile Sălătrucel şi Berislăveşti, judeţul Vâlcea, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului. »