Decizia nr. 691 din 27.09.2012

02.10.2012


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. FIALLUX SRL
 Băneasa, Str. Trandafirilor, jud. Constanţa 0241/851570, 0766407811

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA sub nr. 5276/04.04.2012, raportul întocmit de Serviciul Inspecţie cu privire la reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Băneasa, judeţul Constanţa, aparţinând S.C. FIALLUX SRL. Distribuitorul de servicii S.C. FIALLUX SRL deţine avizul de retransmisie nr. A 1278.3/28.05.2012, Anexa din data de 28.05.2012, pentru localitatea Băneasa, judeţul Constanţa.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că distribuitorul de servicii a încălcat prevederile art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a fi înscrise în oferta de servicii şi fără a solicita acordul Consiliului înainte de modificarea structurii acesteia, iar alte programe, deşi înscrise în oferta aprobată de Consiliu, nu erau retransmise. Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
 În urma controlului efectuat de inspectorul teritorial al C.N.A. în data de 20.09.2012, în localitatea Băneasa, judeţul Constanţa, s-a constatat că în această reţea de comunicaţii electronice se retransmiteau, în pachetul analogic, în plus faţă de oferta de servicii aprobată de Consiliu, următoarele 9 programe : ACASĂ TV, SPORT.RO, MUSIC CHANNEL 1, CARTOON NETWORK, DISNEY CHANNEL, RTV, DISCOVERY CHANNEL, ACASĂ GOLD şi STAR TV.
 Programele TVR INTERNAŢIONAL, TV 5, DDTV şi THE MONEY CHANNEL, deşi înscrise în oferta de servicii de programe, nu erau retransmise în această localitate.
 Neretransmiterea de către distribuitorul de servicii în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Băneasa, judeţul Constanţa, a programului TV 5 constituie, totodată, şi o încălcare a prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice au obligaţia de a include în ofertă şi de a retransmite serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte, aşa cum este programul TV5.
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii. Supusă la vot, propunerea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În cazul în care distribuitorul de servicii nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Distribuitorul de servicii S.C. FIALLUX SRL, deţinător al avizului de retransmisie nr. A 1278.3/28.05.2012, Anexa din data de 28.05.2012, pentru localitatea Băneasa, judeţul Constanţa, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 74 alin. (3) şi 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3 : În temeiul dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Băneasa, judeţul Constanţa, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

"Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. FIALLUX SRL cu somaţie publică, întrucât a modificat structura ofertei de programe aprobată pentru localitatea Băneasa, judeţul Constanţa, fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului.
 De asemenea, distribuitorul de servicii a fost sancţionat şi pentru încălcarea dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului, deoarece nu a retransmis serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte."