Decizia nr. 695 din 27.09.2012

03.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. TELESAT S.R.L.

 S.C. TELESAT S.R.L. C.U.I. 16546336 Aleea Pescarilor bl. 10, sc. 4, et. 2, ap. 71 Loc. Deva Jud. Hunedoara

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 27 septembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, în baza sesizării nr. 12819/03.09.2012, cu privire la retransmisia programelor în reţeaua de comunicaţii electronice din localităţile Deva şi Şoimuş, judeţul Hunedoara, de către S.C. TELESAT S.R.L.
 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că S.C. TELESAT S.R.L. a încălcat prevederile art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât a retransmis servicii de programe fără a deţine aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, pentru localităţile Deva şi Şoimuş, judeţul Hunedoara. Potrivit dispoziţiilor invocate, retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.
 În fapt, în urma controalelor efectuate de inspectorul teritorial al C.N.A. în zilele de 12 şi 13 septembrie 2012, în localităţile Deva şi Şoimuş, judeţul Hunedoara, s-a constatat că în reţeaua de comunicaţii electronice din aceste localităţi distribuitorul de servicii S.C. TELESAT S.R.L. retransmitea următoarele programe : TVR 1, TVR 2, ANTENA 1, PROTV, ANTENA 3, ANTENA 2, NAŢIONAL TV, PRIMA TV, UNU TV, NAŢIONAL 24 PLUS, TRINITAS TV, TVR CULTURAL, GSP TV, TVT89, HUNEDOARA TV, KANAL D, OTV, EUFORIA LIFESTYLE, REALITATEA TV, TARAF TV, ETNO TV, FAVORIT TV, UTV, WEST TV, TVR 3, HORA TV, DUNA TV, DISNEY CHANNEL, ACASA TV, MINIMAX, SPORT.RO, DISCOVERY CHANNEL, ANIMAL PLANET, DIVA UNIVERSAL, EUROSPORT, PRO CINEMA, F&H, ZONE REALITY, POPULAR TV, B1 TV, CARTOON NETWORK şi RTL KLUB.
 Membrii Consiliului au constatat că această societate retransmitea mai multe servicii de programe fără să deţină aviz de retransmisie eliberat de Consiliu, document în virtutea căruia Consiliul Naţional al Audiovizualului acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia printr-o reţea de comunicaţii electronice specificată a unor servicii de programe, în condiţiile legii.
 Retransmisia de servicii de programe fără aviz contravine dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptă care, potrivit prevederilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din aceeaşi lege, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei. Constatând încălcarea prevederilor art. 74 din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au decis amendarea S.C. TELESAT S.R.L. cu suma de 20.000 lei.
 De asemenea, Consiliul a decis sesizarea organelor abilitate pentru cercetarea faptei distribuitorului de retransmisie fără drept a programelor audiovizuale. Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste considerente, în temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : S.C. TELESAT S.R.L. se sancţionează cu amendă în cuantum de 20.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.