Decizia nr. 709 din 04.10.2012

04.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,
cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1, C.U.I. 1599030

pentru postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 04 octombrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţia înregistrată sub nr. 12389/21.08.2012 cu privire la spotul promoţional difuzat în data de 19.08.2012, de la ora 18.49, de postul EUFORIA LIFESTYLE TV.

Postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 77.4/16.12.2003, decizia de autorizare iniţială nr. 1008.0/10.01.2006 şi nr. 1008.0-2/10.01.2006 eliberată la data de 25.01.2011).

În urma vizionării înregistrării şi a analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. a încălcat prevederile art. 28 raportat la art. 19 alin. (1) şi (2) lit. l) şi ale art. 96 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate :

- art. 28 - Difuzarea anunţurilor promoţionale pentru programele AP, 12, 15 şi 18 se va face cu semnul de avertizare corespunzător.
- art. 19 alin. (1) - Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
alin. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
(...) l) genul sau tema programului.
- art. 96 alin. (1) - Comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise.

În fapt, postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV a difuzat în data de 19.08.2012, în intervalul orar 17.00 – 18.58, a doua parte a filmului artistic „Peştera monstrului sacru/Fantaghiro” (Italia/1991).

În jurul orei 18.49, în cadrul grupajului de publicitate şi promo, postul EUFORIA LIFESTYLE TV a difuzat un anunţ promoţional pentru o emisiune cu temă sexuală ce urma a fi difuzată sâmbăta, începând cu ora 23:00.

Spotul promoţional a avut următorul conţinut :
„Voce din off (în limba engleză, traducere titrată pe ecran) : Pornografia influenţează totul ! Trebuie să fii nebun să nu recunoşti asta.
Voce din off : O întâlnim peste tot.
Un bărbat (în limba engleză, traducere titrată pe ecran) : Cel mic e pentru doamne, cel mare pentru bărbaţi.
Voce din off : Vinde şi cumpără cel mai bine.
O femeie (în limba engleză, traducere titrată pe ecran) : Nu vreau să ştiu pentru ce este asta !
Voce din off : Pornografia.
O altă femeie (în limba engleză, traducere titrată pe ecran) : Femeile cumpără chestiile astea !
Voce din off : Pornografia poate face educaţie sexuală ?
O femeie într-un magazin : Ce se vinde cel mai vine ?
Vânzătoarea (în limba engleză, traducere titrată pe ecran) : Iepuraşul familiei.
Voce din off (în limba engleză, traducere titrată pe ecran) : E a întregii familii.
Voce din off : Să vorbim despre sex. Sâmbătă, la Euforia TV.
Titrat pe ecran : SEX Education SHOW Vs. PORNOGRAPHY ; 23:00 ; sâmbătă ; SĂ VORBIM DESPRE SEX.
În partea de sus a ecranului, timp de aproximativ 2 secunde, s-a derulat următorul text scris : „15 Următorul program este interzis copiilor sub 15 ani.” ; textul a fost titrat cu caractere de culoare albă şi a fost greu lizibil din cauza rapidităţii cu care a fost derulat pe ecran. În partea dreapta-jos a ecranului, semnul de avertizare 15 a fost afişat timp de 3 secunde.

Spotul promoţional a fost ilustrat cu imagini din sex-shop-uri, context în care au fost prezentate diferite accesorii sexuale, de exemplu : vibratoare, dildo-uri, bile, lenjerie intimă.

După vizionarea înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 28 din Codul audiovizualului, întrucât a difuzat un anunţ autopromoţional la o oră necorespunzătoare (respectiv la ora 18.49) în raport de încadrarea emisiunii promovate, o producţie audiovizuală interzisă minorilor sub 15 ani.

Astfel, potrivit menţiunilor afişate pe ecran, anunţul promoţional era pentru o emisiune pe care radiodifuzorul a calificat-o ca fiind una interzisă minorilor sub 15 ani, încadrată cu semnul de avertizare 15, şi care era difuzată pe post după ora 23.00, emisiunea având ca subiect educaţia sexuală şi pornografia.

Potrivit prevederilor art. 24 din Codul audiovizualului, programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 22.00-6.00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond, transparent, numărul 15 de culoare albă.

Conform dispoziţiilor art. 28 din acelaşi act normativ, difuzarea anunţurilor promoţionale pentru programele AP, 12, 15 şi 18 se va face cu semnul de avertizare corespunzător.

Deşi prin spotul autopromoţional analizat era promovată o emisiune încadrată cu semnul de avertizare 15, postul EUFORIA LIFESTYLE TV a înţeles să îl difuzeze la ora 18.49, oră accesibilă vizionării programelor, fără restricţii, de către minori.

Clasificarea programelor, a cărei responsabilitate revine radiodifuzorilor, are drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu conţinutul acestora.

Or, postul EUFORIA LIFESTYLE TV a difuzat anunţul autopromoţional în data de 19.08.2012, la ora 18.49, în condiţiile în care reglementările în vigoare prevăd că autopromovarea programelor trebuie să respecte condiţiile legale de difuzare în conformitate cu încadrarea acestora.

În consecinţă, difuzarea la ora 18.49 a spotului de promovare a unei emisiuni interzise minorilor sub 15 ani, oră accesibilă acestei categorii de public, şi în condiţiile în care în cadrul acestuia au fost prezentate produse cu destinaţie sexuală, s-a făcut cu încălcarea normelor legale în vigoare din domeniul audiovizualului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că, prin prezentarea de obiecte cu destinaţie sexuală în cadrul respectivul spot, aceasta a constituit o formă implicită de publicitate pentru asemenea produse, publicitate care este interzisă de legiuitor.

Potrivit diposziţiilor art. 96 alin. (1) din Codul audiovizualului, comunicările comerciale pentru convorbiri telefonice erotice, precum şi pentru produse şi servicii cu destinaţie sexuală sunt interzise.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus somarea radiodifuzorului pentru postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV. Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. pentru încălcarea dispoziţiilor art. 28 raportat la art. 19 alin. (1) şi (2) lit. l) şi ale art. 96 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) şi (2), art. 90 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 144 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 77.4/16.12.2003, decizia de autorizare iniţială nr. 1008.0/10.01.2006 şi nr. 1008.0-2/10.01.2006 eliberată la data de 25.01.2011 pentru postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 28 raportat la art. 19 alin. (1) şi (2) lit. l) şi ale art. 96 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A., pentru postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV, are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune EUFORIA LIFESTYLE TV cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 28 din Codul audiovizualului, întrucât a difuzat de la ora 18.49 un spot promoţional pentru o emisiune interzisă minorilor sub 15 ani, spot cu un conţinut de natură să afecteze dezvoltarea acestora.

Potrivit legislaţiei audiovizuale, difuzarea anunţurilor promoţionale se va face cu asigurarea protecţiei minorilor.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.