Decizia nr. 711 din 11.10.2012

11.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1, spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 octombrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada februarie – august 2012, de postul OTV.

Postul de televiziune OTV aparţine S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi decizia de autorizare nr. 620.1/01.06.2010).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de KANTAR MEDIA AUDIENCES şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul OTV în luna aprilie 2012, în intervalul orar 18.00 - 23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

 APRILIE : Nr. depăşiri : 4 / Timp depăşiri : 10 m 43 s / Depăşire medie : 2 m 40,8 s

07.04.2012 648 63 1114 686 674
11.04.2012 463 417 587 261 739
18.04.2012 395 148 760 354 376
22.04.2012 629 344 424 910 486

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv aprilie 2012, a însumat 10 minute şi 43 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 2 minute şi 40,8 secunde, înregistrându-se un număr de 4 depăşiri.

Consiliul a analizat şi raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru luna iunie 2012 (intervalul orar 18.00 - 23.00) şi a constatat că durata publicităţii difuzate într-un interval de o oră a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

 IUNIE : Nr. depăşiri : 3/ Timp depăşiri : 3 m 34 sec/ Depăşire medie : 1 m 11,3 sec

02.06.2012 216 167 739 572 212
26.06.2012 397 383 776 584 283
30.06.2012 667 154 859 620 418

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv iunie 2012, a însumat 3 minute şi 34 de secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 1 minut şi 11,3 secunde, înregistrându-se un număr de 3 depăşiri.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20 %, respectiv 12 minute.

Având în vedere această situaţie, ţinând cont că radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus amendarea acestuia cu suma de 10.000 lei.

Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.3/05.02.2004 şi al deciziei de autorizare nr. 620.1/01.06.2010 pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2 : În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3 : Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune OTV cu amendă de 10.000 lei pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât nu a respectat cele 12 minute permise de lege pentru difuzarea publicităţii în cadrul unei ore.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.