Decizia nr. 712 din 11.10.2012

11.10.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 10.000 lei a SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE
cu sediul în BUCUREŞTI, Calea Dorobanţi nr. 191, sector 1, CUI R 8468440

pentru postul de televiziune TVR 1

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 octombrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea duratei orare de difuzare a publicităţii în cadrul serviciilor de programe, transmise în perioada 01.02.2012- 31.08.2012, de postul TVR 1.

Postul public de televiziune TVR 1 aparţine SOCIETĂŢII ROMÂNE DE TELEVIZIUNE (licenţa audiovizuală nr. TV 340/03.11.2005 şi decizia de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007).

În urma analizării rapoartelor de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a încălcat prevederile art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor invocate, în cazul televiziunii publice, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.

Astfel cum rezultă din rapoartele de monitorizare, măsurarea duratelor orare ale publicităţii televizate s-a făcut fără a se lua în calcul duratele mesajelor de avertizare cu caracter obligatoriu şi ale copertelor de separare, duratele anunţurilor de sponsorizare, duratele secvenţelor de autopublicitate promoţională, precum şi cele ale anunţurilor care nu constituie comunicare comercială (anunţuri umanitare sau ale celor de utilitate publică).

Pentru calculul acestor durate au fost preluate măsurătorile efectuate de KANTAR MEDIA AUDIENCES şi s-au prelucrat ţinându-se seama de prevederile din Legea audiovizualului nr. 504/2002.

În fapt, în urma monitorizării serviciului de programe difuzat de postul TVR 1 în luna iunie 2012, în intervalul orar 18.00 - 23.00, s-a constatat că durata publicităţii difuzate în cadrul unei ore date a fost, după cum urmează :

• Publicitate în grupaje

 IUNIE : Nr. depăşiri : 6 / Timp depăşiri : 13 min 07 sec / Depăşire medie : 2 min 11,2 sec.

Data 18.00-19.00 19.00-20.00 20.00-21.00 21.00-22.00 22.00-23.00
11.06.2012 337 446 0 694 379
12.06.2012 449 380 0 762 392
15.06.2012 407 114 535 387 401
22.06.2012 398 363 379 396 485
27.06.2012 390 417 376 478 583
28.06.2012 310 448 377 436 608

Faţă de datele menţionate în tabelul prezentat, rezultă că timpul de publicitate difuzat peste durata maximă legală, în perioada de referinţă precizată în raportul de monitorizare, respectiv iunie 2012, a însumat 13 minute şi 7 secunde, în condiţiile în care depăşirea medie a timpului alocat a fost de 2 minute 11,2 secunde, înregistrându-se un număr de 6 depăşiri.

Or, normele din domeniul audiovizualului cu privire la regimul difuzării publicităţii prevăd la art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului că în cazul televiziunii publice, proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 8 minute, respectiv 480 de secunde.

Având în vedere această situaţie, ţinând cont că radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea aceloraşi prevederi legale, Consiliul a propus sancţionarea acestuia cu amendă în cuantum de 10.000 de lei.

Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE pentru încălcarea dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului.

În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2) şi alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE, titular al licenţei audiovizuale nr. TV 340/03.11.2005 şi al deciziei de autorizare nr. 1268.0/15.03.2007 pentru postul de televiziune TVR 1, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor 35 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune TVR 1 cu amendă de 10.000 de lei pentru încălcarea art. 35 din Legea audiovizualului, întrucât nu a respectat cele 8 minute permise de lege pentru difuzarea publicităţii în cadrul unei ore.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.