Decizia nr. 752 din 13.11.2012

13.11.2012


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 13 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, precum şi reclamaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 14998/23.10.2012 cu privire la spotul publicitar pentru suplimentul alimentar „Supramax articulaţii”, difuzat pe posturile de radio.

Potrivit raportului de monitorizare, spotul publicitar „Supramax articulaţii”, în care doamna Monica Tatoiu prezintă şi recomandă acest supliment alimentar a fost difuzat de posturile de radio Kiss FM, Radio Zu şi Europa FM. 

Exemple de difuzare : Radio Zu, în datele de 05.10.2012, ora 8.42, 10.10.2012, ora 08.48 ; KISS FM în data de 10.10.2012, ora 08.56 ; Europa FM, în 03.11.2012, orele 09.30, 09.59 ş.a.

În varianta difuzată pe posturile de radio, spotul „Supramax articulaţii” are următorul conţinut :

“Monica Tatoiu : Articulaţiile precum discurile de vinil se uzează cu timpul. Încep să scârţâie şi apoi cedează. Vreau să mă bucur de viaţă fără să mă afecteze durerile articulare. Aşa am început să iau „Supramax articulaţii”.
Voce : E demonstrat ştiinţific că „Supramax articulaţii” este un colagen de nouă generaţie, care reconstruieşte cartilajul, creşte semnificativ mobilitatea articulară şi reduce durerea dată de bolile articulare.
Monica Tatoiu : După doar câteva săptămâni de administrare „Supramax articulaţii” mi-a redat confortul unei vieţi active. Sunt Monica Tatoiu şi îl recomand.
Voce : „Supramax articulaţii”, căutaţi-l în farmacii sau pe articulatiimobile.ro. „Supramax articulaţii” este un supliment alimentar, citiţi cu atenţie prospectul.”

Membrii Consiliului au constatat că în spot se susţine că produsul promovat « reconstruieşte cartilajul, creşte semnificativ mobilitatea articulară şi reduce durerea dată de bolile articulare », fapt ce contravine dispoziţiilor legale din domeniul audiovizualului, întrucât, prin informaţiile oferite publicului, atribuie produsului proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a articulaţiilor.

Conform art. 2 lit. a) din Directiva 2002/46/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI/10 iunie 2002, prin “suplimente alimentare” se înţeleg “produsele alimentare” al căror scop este de a suplimenta regimul alimentar şi care reprezintă surse concentrate de nutrienţi sau alte substanţe cu efect nutritiv sau fiziologic, singure sau în combinaţie, comercializate sub formă de doză, respectiv în forme de prezentare cum ar fi capsulele, pastilele, comprimatele, pilulele sau alte forme similare, saşete cu pulbere, fiole de lichid, flacoane cu picător şi alte forme similare de lichide şi prafuri destinate să fie luate în mici cantităţi unitare măsurate.

Pornind de la definiţia dată suplimentelor alimentare, în conformitate cu directiva invocată, şi prin raportare la produsul promovat, respectiv „Supramax articulaţii”, membrii Consiliului au constatat că spotul analizat este difuzat cu încălcarea prevederilor art. 120 alin. (1) din Codul audiovizualului.

Potrivit dispoziţiilor menţionate, sub rezerva derogărilor prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională aplicabile apelor minerale naturale şi produselor alimentare destinate unei alimentaţii speciale, informaţiile referitoare la produsele alimantare nu trebuie să atribuie unui produs alimentar proprietăţi de prevenire, de tratament şi de vindecare a unei boli umane şi nu trebuie să evoce astfel de proprietăţi.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că spotul „Supramax articulaţii” este difuzat şi cu încălcarea prevederilor art. 126 alin. (1) din Decizia CNA nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

Potrivit dispoziţiilor invocate, este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping pentru medicamente şi tratamente medicale sau suplimente alimentare prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente.

Audiind spotul respectiv, membrii Consiliului au constatat că produsul „Supramax articulaţii”, care potrivit menţiunilor cuprinse în spot este un supliment alimentar, este promovat de doamna Monica Tatoiu, aceasta prezentându-i calităţile şi recomandându-l publicului : „După doar câteva săptămâni de administrare „Supramax articulaţii” mi-a redat confortul unei vieţi active. Sunt Monica Tatoiu şi îl recomand.”

Faţă de această împrejurare, membrii Consiliul au constatat că respectivul spot nu respectă regimul difuzării publicităţii prevăzut de art. 126 alin. (1) din Codul audiovizualului, întrucât recomandarea produsului „Supramax articulaţii” este realizată de o persoană publică.

Prin activitatea desfăşurată de-a lungul anilor în domeniul afacerilor, în sfera politică, precum şi în cadrul societăţii civile, doamna Monica Tatoiu face parte din categoria persoanelor publice intens mediatizate de posturile de televiziune, fiind imaginea unei femei de succes, puternice, independente, capabile să interacţioneze pe orice plan profesional.

Or, legiuitorul a interzis difuzarea de publicitate pentru suplimente alimentare sau medicamente, dacă acestea sunt prezentate sau recomandate de persoane publice, apreciind că celebritatea acestora este de natură a încuraja achiziţionarea produselor promovate în astfel de condiţii.

Pentru aceste considerente şi cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea de îndată în legalitate în privinţa spotului publicitar de promovare a produsului „Supramax articulaţii”, derulat pe posturile de radio, în sensul ca acesta să fie transmis cu respectarea regimului difuzării publicităţii din domeniul audiovizualului.