Decizia nr. 757 din 20.11.2012

20.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. ANTENA 3 S.A.
Bucureşti, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, et. 1, sector 1 C.U.I. R15971591

pentru postul de televiziune ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 20 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 8 alin. (1) : Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În fapt, în perioada 09 - 15.11.2012, postul ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS a difuzat emisiuni cu caracter electoral (informative, de promovare electorală şi de dezbatere electorală), după cum urmează :

PDF - 147.8 ko
Tabel

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative, de dezbatere electorală şi de promovare electorală difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Astfel, în cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada menţionată, competitorii electorali au beneficiat de un număr de prezenţe, după cum urmează : USL - 203 prezenţe, ARD - 191 prezenţe, PP-DD – 17 prezenţe, PRM – 5 prezenţe, UDMR – 16 prezenţe, în timp ce alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat) nu au beneficiat de nicio prezenţă.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile informative cu caracter electoral difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a prezentat, în mod echilibrat, echitabil şi corect, activităţile de campanie ale competitorilor electorali pentru ca toţi candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) din aceeaşi decizie, dispoziţii potrivit cărora emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile de dezbatere şi de promovare electorală difuzate în aceeaşi perioadă, radiodifuzorul nu a asigurat condiţii echitabile pentru toţi competitorii electorali, în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Astfel, în cadrul emisiunilor de dezbatere electorală, candidaţii sau reprezentanţii competitorilor electorali nu au beneficiat de un tratament echitabil, echilibrat şi corect pentru a-şi a-şi pune în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, în sensul că reprezentanţii competitorului USL au fost prezenţi în studio de 34 de ori, iar prin telefon au intervenit de 6 ori, cei ai ARD au avut 2 prezenţe în studio şi au intervenit prin telefon de 2 ori, cei ai PRM au intervenit, în direct, o singură dată, cei ai UDMR au avut 2 prezenţe în studio, iar cei ai PER au fost prezenţi o singură dată în studio, în timp ce alţi competitori electorali nu au beneficiat de nicio prezenţă în aceste emisiuni, astfel cum rezultă din tabelul prezentat.

Potrivit raportului de monitorizare, în emisiunile de promovare electorală difuzate în perioada menţionată, reprezentanţii competitorului electoral ai USL au beneficiat de 10906 secunde de emisie pentru a-şi prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală, cei ai ARD au beneficiat de 299 de secunde, în timp ce alţi candidaţi nu au fost promovaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Or, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012, pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, potrivit cărora radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiuni :
a) de promovare electorală - în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, acestea se vor încadra în timpii de antenă acordaţi fiecărui competitor electoral ; la posturile private de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, accesul, contra cost, al competitorilor electorali va respecta condiţiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare ;
b) de dezbatere electorală - în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea candidaţilor sau, după caz, a reprezentanţilor competitorilor electorali ; (...),
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012, care dispun că în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat desfăşurarea campaniei electorale, astfel încât activităţile de campanie şi programele politice ale tuturor competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat, iar candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant. Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 76.2/16.12.2003 şi al deciziei de autorizare nr. 882.0-1/24.06.2005 pentru postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS & CURRENT AFFAIRS, se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul ANTENA 3 cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile informative, de dezbateri electorale şi de promovare electorală difuzate în perioada 09-15.11.2012 nu a asigurat condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.