Decizia nr. 772 din 22.11.2012

22.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind somarea S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L.
Drobeta-Turnu Severin Str. Băile Romane nr.1, Jud. Mehedinţi

pentru postul de televiziune RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 22 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Serviciul Inspecţie cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN aparţine radiodifuzorului S.C. TERRA SAT SEVERIN S.R.L. . (licenţa audiovizuală nr. TV-C 021.6/09.07.2003 şi decizia de autorizare nr. 551.1-3/04.10.2005 eliberată la 06.11.2012).

În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 8 alin. (1) : Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În fapt, în perioada 09 - 20.11.2012, postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN a difuzat emisiuni cu caracter electoral : informative, de promovare electorală şi de dezbatere electorală. Potrivit raportului sintetic prezentat, prezentarea competitorilor electorali a fost după cum urmează :

- În cadrul emisiunilor informative difuzate în perioada menţionată, competitorul electoral ARD a beneficiat de 40 de prezenţe, iar competitorul USL de 11 prezenţe, în timp ce alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat conform listelor depuse la Biroul electoral de circumscripţie judeţeană) nu au beneficiat de nicio prezenţă.

PDF - 34.9 ko
Tabel - Emisiuni informative

în cadrul emisiunilor de dezbateri difuzate în perioada menţionată, competitorul electoral ARD a beneficiat de 4 prezenţe, competitorul PER de o prezenţă, competitorul PRM de o prezenţă şi competitorul UDMR de 3 prezenţe, în timp ce alţi competitori electorali (nominalizaţi în tabelul prezentat) nu au beneficiat de nicio prezenţă.

PDF - 41.5 ko
Tabel - Dezbateri electorale

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor informative şi de dezbatere electorală difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Or, potrivit art. 3 din Decizia nr. 738/2012, radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali, pentru ca toţi candidaţii să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.

Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile informative cu caracter electoral difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a prezentat, în mod echilibrat, echitabil şi corect, activităţile de campanie ale competitorilor electorali pentru ca toţi candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, fapt ce contravine prevederilor art. 8 alin. (1) din aceeaşi decizie, dispoziţii potrivit cărora emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.

De asemenea, membrii Consiliului au constatat că în emisiunile de dezbatere difuzate în aceeaşi perioadă, radiodifuzorul nu a asigurat condiţii echitabile pentru toţi competitorii electorali, în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa, fapt ce contravine dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din acelaşi act normativ.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C TERRA SAT SEVERIN S.R.L. titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 021.6/09.07.2003 şi decizia de autorizare nr. 551.1-3/04.10.2005 eliberată la 06.11.2012 pentru postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN se sancţionează cu somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate, pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93^1 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RADIOTELEVIZIUNEA SEVERIN cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor articolelor 3, 8 alin. (1) şi 9 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile informative şi de dezbateri electorale difuzate în perioada 09-20.11.2012 nu a asigurat condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.