Decizia nr. 918 din 28.11.2012

28.11.2012


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 20.000 lei a S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L.
cu sediul în Bucureşti, sector 6, Str. Preciziei nr. 3P, lot nr. 1, clădire C6.1,
spaţiu birouri şi hală-parter, et. 1, CUI 15994676

pentru postul de televiziune OTV

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 28 noiembrie 2012, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat rapoartele prezentate de Direcţia Monitorizare cu privire la respectarea dispoziţiilor din domeniul audiovizualului privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Postul de televiziune OTV aparţine radiodifuzorului S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 78.5/05.02.2004, decizia de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010). În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat prevederile articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit dispoziţiilor invocate :
- art. 3 : Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii :
a) echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului ;
b) echilibru - în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali ;
c) corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
- art. 9 alin. (1) : În cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În fapt, în perioada 16 - 22.11.2012, postul OTV a difuzat emisiuni de promovare electorală, după cum urmează :

16-22.11.2012
Formatiunea politica Durata materialelor
USL
ARD
PP-DD 92h44min08s
PRM
UDMR
P.Popular
PPMT
PER
PSDM
PAS
PPPS
PNDC
INDEPENDENŢI
MINORITĂŢI

Potrivit art. 6 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012, pentru reflectarea desfăşurării campaniei electorale şi a activităţilor de propagandă electorală, radiodifuzorii pot realiza şi difuza emisiuni de promovare electorală, în care candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali îşi promovează propria candidatură, programele politice şi activităţile de campanie electorală ; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, acestea se vor încadra în timpii de antenă acordaţi fiecărui competitor electoral ; la posturile private de radio şi de televiziune, inclusiv de televiziune prin cablu, accesul, contra cost, al competitorilor electorali va respecta condiţiile art. 38 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare ;

În raport de datele prezentate mai sus, membrii Consiliului au constatat că în cadrul emisiunilor de promovare electorală difuzate în perioada menţionată, radiodifuzorul nu a asigurat reflectarea campaniei electorale în mod echitabil, echilibrat şi corect, astfel încât toţi competitorii electorali să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului şi să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, obligaţie ce îi revenea conform prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia 738/2012 privind şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit materialului sintetic prezentat în şedinţă, în cadrul emisiunilor de promovare electorală difuzate în perioada menționată, radiodifuzorul nu a asigurat tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa, întrucât competitorul electoral al PP-DD a beneficiat de 92 ore, 44 minute, 08 secunde de emisie, în timp ce alţi competitori electorali nu au fost promovaţi deloc în acest tip de emisiuni.

Procedând astfel, radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012, care dispun că în cadrul emisiunilor de promovare electorală şi al emisiunilor de dezbateri electorale radiodifuzorii trebuie să asigure tuturor competitorilor electorali condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În aceste condiţii, membrii Consiliului au apreciat că difuzarea unor materiale de promovare electorală doar pentru un singur competitor electoral este de natură să contravină dispoziţiilor legale referitoare la asigurarea unor condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.

În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul consideră că radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta în mod echitabil şi echilibrat desfăşurarea campaniei electorale, astfel încât activităţile de campanie ale competitorilor electorali să fie prezentate în mod echilibrat şi toţi candidaţii să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant, ţinând cont şi de faptul că un post de televiziune implicat în reflectarea campaniei electorale reprezintă sursa cea mai “accesată” de public în vederea informării sale.

Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, în sensul că radidifuzorul fusese sancționat anterior, prin Decizia nr.760 din 20.11.2012 somaţie publică cu termen de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea acelorași dispoziții legale, membrii Consiliului au propus şi au votat amendarea radiodifuzorului cu suma de 20.000 lei.

În temeiul dispoziţiilor art. 18 din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale şi ale art. 91 alin. (1) şi (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15 din aceeaşi lege,

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 78.5/05.02.2004, al deciziei de autorizare nr. 620.0/01.04.2004 şi de reautorizare nr. 620.1/01.06.2010, pentru postul de televiziune OTV, se sancţionează cu amendă de 20.000 lei, pentru încălcarea dispoziţiilor articolelor 3 și 9 alin. (1) din Decizia nr. 738/2012 privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, prin intermediul serviciilor media audiovizuale.

Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 333/2009, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00,din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul OTV cu amendă de 20.000 lei pentru încălcarea prevederilor articolelor 3 şi 9 alin. (1) din Decizia privind principii şi reguli de desfăşurare a campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, întrucât în emisiunile de promovare electorală difuzate în perioada 16-22.11.2012 nu a asigurat condiţii echitabile în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.”

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.