Extras din procesul verbal al ședinței de joi, 20 februarie 2020 - ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

20.02.2020


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate

I. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. PLAYTIME MEDIA SRL București - solicitare modificare acționariat indirect și solicitare acord modificare sediu social. Solicitările au fost aprobate în unanimitate

2. S.C. RADIO XXI SRL București - solicitare modificare acționariat. Solicitarea a fost aprobată în unanimitate

3. S.C. EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R SA București – notificare privind modificarea acționariatului secundar, S-a luat la cunoștință

II. Avize de retransmisie (modificări, retrageri)

  • 2 solicitări modificare avize – S.C. Freesat SRL și S.C. Orange România SA – DA – Unanimitate
  • 1 solicitare retragere aviz S.C. Oniva Center SRL Buzău pentru Nehoiu - DA – Unanimitate

III. Adresa nr. 1529/17.02.2020 de la ARTEMIS LEGAL INSOLVENCY SPRL București - administrator judiciar al S.C. SOTI CABLE NEPTUN SRL – referitoare la întreruperea difuzării serviciului de programe Neptun TV din Constanța

S-a luat la cunoștință cu privire la întreruperea emisiei pe o perioadă de 90 de zile

IV. Nota BLA nr. 11/12.02.2020 - referitoare la îndreptarea erorilor materiale privind modificarea acționariatului indirect al S.C. PRO TV SRL. Consiliul a hotărât în unanimitate îndreptarea erorii materiale din ședința C.N.A. de pe data de 14.01.2020 respectiv :

  • S.C. PRO TV SRL București – Notificare prealabilă cu privire la modificarea structurii indirecte a acționariatului

S-a luat la cunoștință

V. Adresa nr.1650/19.02.2020 de la reprezentantul postului Realitatea Plus.

Solicitarea de reanalizare în ședința de pe data de 03.03.2020 a sancțiunii acordate postului Realitatea Plus a fost respinsă în unanimitate.

Consiliul a luat act de solicitarea reprezentantului postului care, prin adresa de mai sus, a specificat : în cazul în care nu aste aprobată amânarea până pe data de 03.03.2020, renunță la cererea de reanalizare a sancțiunii cu amendă în cuantum de 10.000 de lei acordată postului

VI. Adresa nr. 1603/18.02.2020 – solicitare reanalizare a emisiunii/documentarului difuzat de postul TVR 1 pe data de 05.01.2020.

D-na Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 3.1 din Legea audiovizualului și a art. 47.2 din Codul audiovizualului iar d-na Borsos Orsolya a propus adresă de atenționare, pe aceleași articole.

Niciuna din propuneri nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată.

Pentru somație publică au votat : d-na Monica Gubernat, d-na Ramona Sorescu, dl. Radu Călin Cristea.

Pentru adresă de atenționare au votat : d-na Borsos Orsolya și d-na Monica Gubernat

VII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Reportate :

1. TVR 1 – emisiunea România 9 difuzată pe data de 14.01.2020 – cu reclamație

Nu au fost constatate abateri

2. Realitatea Plus – emisiunea Realitatea românească difuzată pe data de 31.01.2020 – cu reclamație (persoană lezată)

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru încălcarea art. 66 din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

3. Posturi TV – spoturile publicitare : *Carrefour și Vodafone difuzate în perioada 13 – 19.01.2020 ; *Penny Market difuzat în perioada 20 – 26.01.2020 – cu reclamații

Niciunul din spoturi nu încalcă legislația audiovizualului în vigoare. Referitor la spotul Vodafone - redirecționarea reclamației către ANPC

4. Antena 1, Antena 3, Antena Stars, B1 TV, Digi 24, Kanal D, Prima TV, PRO TV, Realitatea Plus, România TV, TVR 1 – emisiuni difuzate pe 13 și 14.01.2020 - cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea cu somații publice, pentru încălcarea art. 30 din Codul audiovizualului a posturilor. Antena 1, Antena 3, Antena Stars, B1 TV, Prima TV, România TV.

Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturipentru a fi aprobat. Au votat pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Radu Herjeu.

La celelalte posturi nu au fost constatate abateri

B. Noi :

1. Posturi TV și radio – emisiuni difuzate în perioada 28.01 – 31.01.2020, pe data de 02.02.2020 (B1 TV – emisiunea Dosar de politician) și pe data de 01.02.2020 (Digi 24 – emisiuni de Știri) – cu reclamații (cazul Ditrău)

Postul B1 TV – emisiunile : Lumea lui Banciu din data de 30.01.2020 și emisiunea Dosar de politician din data de 02.02.2020 , au fost 2 propuneri de sancționare :

  • d-na Borsos Orsolya a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru încălcarea art. 67, art. 70 și ale art.47.3 din Codul audiovizualului,
  • d-na Dorina Rusu a propus somație publică, pe aceleași articole Propunerea d-nei Borsos Orsolya a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Radu Călin Cristea (d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora au votat pentru somație publică)

La celelalte posturi nu au fost constatate abateri

VIII. Rapoarte ale Direcției Control :

1. TVR Tg. Mureș – cu reclamație și pdv de la post (reportat)

D-na Borsos Orsolya a propus adresă de atenționare, propunere aprobată în unanimitate

2. RTT Brașov - cu reclamație Nu au fost constatate abateri

3. Televiziunea Galaxy Drobeta Tr. Severin – cu reclamație

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 40.2 din Codul audiovizualului, propunere aprobată în unanimitate

4. Tele 3 Tg. Jiu – cu reclamație Nu au fost constatate abateri

5. Nextgen Info Mangalia – raport al inspectorului Nu au fost propuneri

6. Kapital TV – rapoarte ale inspectorilor Consiliul a propus sa se trimita adresă de atenționare

7. Retransmisie Posturi TV din afara UE – rapoarte ale inspectorului Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, pentru fiecare, a societăților : S.C. Akta Telekom SA Carcaliu/Tulcea, S.C. Soundwave SRL Sarichioi/Tulcea, S.C. RCS&RDS Tulcea – încălcarea art. 74.3 din Legea audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

VII. Diverse.