Extras din procesul verbal al ședințelor de miercuri, 05 august 2020 - ora 11.00, și joi, 06 august 2020

Ședința de miercuri s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Radu Călin Cristea. Ședința de joi s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Nicolaie Bălașa, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Radu Călin Cristea, Răsvan Popescu. Ambele ședințe s-au desfășurat on-line Președinte de ședință Monica Gubernat

11.08.2020


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi, pentru ambele ședințe, a fost aprobat în unanimitate.

I. Adresa nr.7230/27.07.2020 de la Reality Check - solicită difuzare în regim de campanie de interes public a spotului aferent campaniei privind informarea părinților săraci cu privire la Legea 248/2015 - care sprijină copiii să meargă la grădiniță

Consiliul a aprobat solicitarea cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu) - Recomandare pe o perioadă de 3 luni.

Recomandarea se va transmite după ce spoturile vor fi modificate conform propunerilor formulate de către membri C.N.A..

II. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. ALEPH MEDIA SRL București - modificarea licențelor audiovizuale ca urmare a modificării acționariatului, modificarea structurii serviciilor de programe Aleph News și autorizarea serviciului de programe Aleph News difuzat prin rețele de comunicații electronice.

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea.

2. S.C. SMART RADIO SRL și S.C. SMART TV MANAGEMENT SRL - informări modificare acționariat secundar.

Consiliul a luat la cunoștință

3. S.C. QUALITY MEDIA CERT SRL Botoșani pentru Somax TV din Botoșani – modificare acționariat, structură serviciu de programe, zonă de difuzare. Consiliul a aprobat în unanimitate modificarea acționariatului și modificarea zonei de difuzare.

Consiliul a aprobat modificarea structurii serviciului de programe cu 6 voturi pentru și 2 împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu, dl. Radu Herjeu) Doamna Monica Gubernat a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 54.2 din Legea audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.

4. S.C. QUB TV SRL Timișoara pentru Qub TV din Timișoara – modificare structură serviciu de programe.

Consiuliul a aprobat în unanimitate solicitarea.

III. Cedări licențe audiovizuale - S.C. IAȘI TV LIFE SRL Iași prin administrator judiciar ALFA & OMEGA INSOLV IPURL către S.C. 7 EST SRL Iași pentru serviciul de programe Iași TV Life din Iași.

D-na Dorina Rusu a propus amânarea luării unei decizii, pentru clarificări, propunere ce nu a întrunit numărul legal de voturi fiind votată cu 4 voturi pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Gabriel Tufeanu, Alexandru Kocsis, Monica Gubernat

Solicitarea de cedare a fost supusă la vot și a fost respinsă cu 4 voturi pentru, următorii membri : Nicolaie Bălașa, Monica Gubernat, Ramona Sorescu, Radu Călin Cristea.

Radiodifuzorul poate reveni cu o nouă solicitare, conform dezbaterilor din sedința de Consiliu.

IV. Avize de retransmisie (eliberări, modificări, retrageri, adrese)

1 solicitare aviz analogic AKTA TELEKOM - DA - Unanimitate 1 solicitare aviz digital - DA - 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu) 8 solicitări modificări avize - DA - unanimitate 2+17+71 solicitări retrageri avize - DA - unanimitate Adresele DCS - AKTA, RCS - RDS s-au luat la cunoștință

A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postată pe site-ul C.N.A.

PDF - 69 ko
ELIBERARI AVIZE

PDF - 69.5 ko
MODIFICARI AVIZE DIVERSE SOCIETATI

PDF - 53.6 ko
RETRAGERE AVIZE lit c

V. Decizii de autorizare

Europa FM Negrești Oaș„ Național FM Ploiești și Timișăara, Radio Orion Vatra Dornei

Consiliul a aprobat în unanimitate deciziile de autorizare.

VI. Adrese :

 • nr. 7281/28.07.2020 de la S.C. PAPRIKA RADIO SRL - privind modificarea grilei de programe Paprika Radio începând cu data de 01.08.2020 - fără modificarea structurii serviciului de programe.

Consiliul a luat la cunoștință

 • nr. 7284/28.07.2020 de la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE - privind modificarea grilei de programe Radio România Actualități pentru perioada 14.09.2020 - 27.09.2021 - fără modificarea structurii serviciului de programe.

Consiliul a luat la cunoștință

 • nr. 7285/28.07.2020 de la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE - privind modificarea grilei de programe Radio România Cultural pentru perioada 14.09.2020 - 27.09.2021 - fără modificarea structurii serviciului de programe.

Consiliul a luat la cunoștință

 • nr. 7286 și 7287/28.07.2020 de la SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE - privind modificarea grilei de programe Radio România Antena Satelor pentru perioada 14.09.2020 - 27.09.2021 - fără modificarea structurii serviciului de programe.

Consiliul a luat la cunoștință

VII. Nota Serviciului Juridic, Reglementări și Relații Europene - referitoare la litigiul dintre C.N.A. și S.C. Radio SRL Brașov

Consiliul a decis reluarea discuției pe acest subiect într-o sedință viitoare, după transmiterea proceselor verbale și a transcripturilor ședințelor din 18 iulie și 20 iulie 2017, către toți membrii Consiliului

VIII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

Reprezentanții PRO TV au solicitat amânarea discutării rapoartelor trustului PRO - din motive de concediu de odihnă - solicitarea a fost aprobată în unanimitate

A. Reportate :

1. Antena 1, Antena 3, Kanal D, Pro TV, Realitatea Plus, Radio ZU - emisiuni difuzate în perioada 16 - 30.06.2020 - cu reclamații

 • Antena 1 (9 rapoarte) - cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru emisiunea iUmor, ediția difuzată la data de 30.05.2020 și emisiunea Mireasa, ediția difuzată la data de 20.06.2020 și 07.07.2020, pentru încălcarea art. 18.1.b și art.15.1 din Codul audiovizualului.

Propunearea nu a întrunit numarul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Radu Herjeu, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Gabriel Tufeanu

 • Antena 3 (3 rapoarte) - cu reclamații

D-na Dorina Rusu a propus scrisoare de atenționare către post pentru emisiunea Subiectiv difuzata pe data de 28.06.2020, pentru încalcarea art.64.1.a din Codul audiovizualului.

Propunerea nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi aprobată.. Au votat pentru, următorii membri : Radu Herjeu, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Gabriel Tufeanu

 • Kanal D (3 rapoarte) - cu reclamații

Dl. Alexandru Kocsis a propus sancționarea postului cu somație publică pentru emisiunea Puterea dragostei ediția difuzată pe data de 16.06.2020, pentru încălcarea art. 18.1.b din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Radu Călin Cristea)

 • Realitatea Plus (autosesizare)

Au fost 2 propuneri pentru aceiași emisiune dar pe articole diferite :

D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru emisiunea 100 % Ediție eveniment difuzată pe data de 25.06.2020 pentru încălcarea art.64.1.b și art. 43

Dl. Alexandru Kocsis a propus sancționarea postului cu somație publică pentru emisiunea 100 % Ediție eveniment difuzată pe data de 25.06.2020 pentru încălcarea art. 40.3.

Cele două propuneri nu au întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobate. In turul III d-na Dorina Rusu a renunțat la propunere si a votat pentru propunerea d-lui Alexandru Kocsis, propunere votată de dl. Gabriel Tufeanu și dl. Alexandru Kocsis

 • Radio ZU - nu se confirmă reclamația

2. Posturi TV - durata publicității orare pe luna aprilie 2020

Nu au fost constatate depășiri

3. Posturi TV - spoturile publicitare : *Lay’s difuzat in perioada 22-28.06.2020 ; *Napolact Bio difuzat în perioada 22-28.06.2020 ; *Prevomit Kids difuzat în perioada 29.06.2020-05.07.2020 - cu reclamații și pdv RAC

Nu au fost constatate încălcări ale legislației în vigoare la niciunul din cele trei spoturi

Ședința de joi 06.08.2020

VIII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

B. Noi :

1. B1 TV - emisiunea Știrile B1 TV din 15.07.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

Au fost 3 propuneri :

Domnului Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 64.1.b. - Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată cu 4 voturi, următorii membri : Monica Gubernat, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Alexandru Kocsis

Domnul Alexandru Kocsis a propus scrisoare de atenționare. Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată, au votat pentru, următorii membri. Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Alexandru Kocsis

Doamna Dorina Rusu a propus drept la replică petenților. Propunereaa fost aprobată cu 6 voturi pentru și 2 împotrivă (dl.Radu Herjeu, dl. Gabriel Tufeanu)

2. Realitatea Plus :

1. Emisiunea Deschide lumea difuzată pe data de 01.08.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

Domnul Radu Călin Cristea a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 64.1.b din Codul audiovizualului - Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi, fiind votată vu 3 voturi pentru, următorii membri : Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Radu Călin Cristea

2. Emisiunea Realitatea sportivă difuzată pe data de 12.07.2020 - cu reclamație (persoană lezată)

Domnul Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 85.4 din Legea audiovizualului. Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru și unul împotrivă (dl. Radu Călin Cristea).

3. Posturi TV - durata publicității orare pe luna mai 2020 și Travel Channel - cu reclamații

La durata publicității pe luna mai nu au fost constatate au fost depășiri. Travel Channel - depășire durată publicitate pe data de 27.07.2020 -

Reclamația petentului se confirmă. Consiliul a hotărât în unanimitate redirecționarea raportului de monitorizare către autoritatea similară C.N.A. unde este licențiat postul

4. Posturi TV - spoturile publicitare :

*Campania de informare a Guvernului României privind răspândirea COVID - 19 difuzată în perioada 29.06 - 05.07.2020 ; *Elit - difuzat în perioada 06 - 12.07.2020 ; *Sano - difuzate în perioada 13 - 19.07.2020 - cu reclamații

*Campania de informare a Guvernului României privind răspândirea COVID - 19 - se amână deoarece deja s-a intrat în procedura de monitorizare a acestora.

*Elit - difuzat în perioada 06 - 12.07.2020 - Nu încalcă prevederile legislației în vigoare. - Biroul Comunicare.

*Sano - difuzate în perioada 13 - 19.07.2020 - pdv RAC - Nu încalcă prevederile legislației în vigoare. - Biroul Comunicare.

5. Antena 1, Antena 3, B1 TV, Kanal D, Prima TV, PRO Cinema, PRO TV, România TV, TVR 1, Radio România Actualități, Realitatea FM - emisiuni difuzate în perioada 01 - 15.07.2020 - cu reclamații

 • Antena 1 (3 rapoarte) - cu reclamații.

D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 50.000 de lei pentru : emisiunea Acces direct - edițiile difuzate pe data de 13.07 și 14.07.2020 pentru încălcarea art. 39.2 din Legea audiovizualului și a art. 32.2 și 33.3 din Codul audiovizualului, și pentru emisiunea Mireasa - ediția difuzată pe data de 08.07.2020, pentru încălcarea art. 39.2 din Legea audiovizualului și a art. 18.1b. din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost respinsă cu 7 voturi împotrivă și unul pentru (d-na Dorina Rusu)

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru : emisiunea Acces direct - edițiile difuzate la data de 13.07 și 14.07.2020 pentru încălcarea art. 39.2 din Legea audiovizualului și a art. 32.2 și 33.3 din Codul audiovizualului, și pentru emisiunea Mireasa - ediția difuzată la data de 08.07.2020, pentru încălcarea art. 39.2 din Legea audiovizualului și a art. 18.1b. din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată cu 6 voturi pentru (dl. Radu Călin Cristea nu a votat niciuna din propuneri/d-na Dorina Rusu a votat propunerea d-ei)

 • Antena 3 (6 rapoarte) - cu reclamații

Domnul Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 18.1.b - Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată, fiind votată cu 5 voturi pentru, următorii membri. Gabriel Tufeanu, Dorina Rusu, Radu Herjeu, Nicolaie Bălașa, Alexandru Kocsis

Dl. Gabriel Tufeanu a spus ca va face solicitare de rediscutare

 • B1 TV (2 rapoarte) - cu reclamații - Nu au fost propuneri
 • Kanal D - serialul Mă numesc Zuleyha difuzat pe data de 08.07.2020 - cu reclamații - Nu au fost constatate abateri
 • Prima TV - emisiunea Focus din 14.07.2020 - cu reclamație - Nu au fost constatate abateri
 • Romania TV - emisiunea România te vede din 05.07.2020 - cu reclamație

D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.30 din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

 • TVR 1 - Emisiunea Breaking fake news difuzată la data de 12.07.2020 Nu au fost constatate abateri
 • Radio România Actualități - știri difuzate pe 12 și 13.07.2020 - cu reclamație

Nu au fost constatate abateri

 • Realitatea FM - autosesizarea d-nei Dorina Rusu a fost retrasă - aspectele sesizate nu se confirmă.

IX. Rapoarte ale Direcției Control :

A. Reportate :

1. RTT Brașov - Știrile RTT difuzate în perioada 25.05 - 31.05.2020 și 15.06 - 21.06.2020 - rediscutare (adresa nr.6895/13.07.2020)

D-na Monica Gubernat a renunțat la solicitarea formulată

2. Banat TV Reșița - cu reclamație

Dl.Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 64.1.b din Codul audiovizualului - reportajul ”Dezastru în parcul național sau lucrări legale” difuzat la data de 12.06.2020.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.

3. Televiziunea Arad - cu reclamație

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 139 din Codul audiovizualului - emisiunea Ghilea show edițiile difuzate pe 23 și 30.06.2020 și pe data de 01.07.2020.

Consiliul a aprobat în unanimitate propunerea.

4. Link Press TV - cu reclamație

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 25 din Codul audiovizualulu și art. 1.1 și 2 din Decizia C.N.A. nr.412/2007- Filmul artistic Rocker difuzat pe data de 19.06.2020.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate.

5. RTT Brașov - cu reclamații - Nu au fost abateri.

6. TVSat 2002 - raport al inspectorului

Controalele de către inspectori se vor efectua în continuare conform planificărilor

7. CATV Media Sud Teleorman - cu reclamație

Societate nu incalcă legislația în vigoare

8. Posturi Radio-TV și CATV - rapoarte ale inspectorilor

Amânat pentru ședința următoare

B. Noi :

1. Mix TV Brașov - cu reclamație

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art.40.1 din Codul audiovizualului - emisiunea Brașovul tău - edițiile din 15, 19, 22.06.2020 și din 05.07.2020. Propunerea a fost aprobată în unanimitate

2. Tele 3 Tg. Jiu - cu reclamație

Nu au fost constatate abateri

3. RTT Brașov - cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 69.1 din Codul audiovizualului - emisiunea Azi în Brașov difuzate în perioada 29.06-27.07.2020 și Jurnalul RTT difuzat în perioada 29.06-28.07.2020

Propunerea a fost aprobată cu 6 voturi pentru și 2 împotrivă (dl. Alexandru Kocsis și d-na Dorina Rusu)

4. Vodafone România din Giurgiu - cu reclamații

Nu au fost constatate abateri

5. Posturi Radio-TV și CATV - rapoarte ale inspectorilor

Amânat pentru ședința următoare

X.Diverse.