Extras din procesul verbal al şedinţei de marți, 29 septembrie 2020 – ora 11.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Nicolaie Bălașa, Ramona Sorescu, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Cristina Pocora, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Borsos Orsolya. Ședința s-a desfășurat on-line Președinte de ședință Monica Gubernat

30.09.2020


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate cu suplimentarea pct.VIII.B.1 - raport de monitorizare pentru spotul PROXEL

I. Adresa nr.9412/28.09.2020 de la Ministerul Afacerilor Interne - solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a spotului - ”Donează plasmă”.

Consiliul a aprobat în unanimitate Recomandare către posturile radio-TV naționale, regionale și locale să difuzeze campania pe o perioadă de 6 luni

II. Adresa nr.9098/17.09.2020 de la Comisia Extraparlamentară de Investigare COVID 2019 - referitoare la campaniile de informare publică în lupta contra SARS COV-2 - ”stai acasă” și ”poartă mască”, campanii inițiate de către Guvernul României - cu proiect de răspuns al BIRP și SJRRE

Consiliul a aprobat în unanimitate proiectul de răspuns întocmit de BIRP și SJRRE

III. Adresa nr. 6752/06.07.2020 de la Societatea Română de Radiodifuziune - privind alocarea unor frecvențe pentru Antena Satelor și lista frecvențelor disponibile.

Consiliul a hotărât alocarea următoarelor frecvențe pentru SRR - Antena Satelor :

  • Sighetul Marmației - 93,8 Mhz - 7 voturi pentru 2 voturi împotrivă (Dorina Rusu, Cristina Pocora)
  • Drăgășani - 88 Mhz - Unanimitate
  • Tg. Bujor - 99,7 Mhz - Unanimitate
  • Motru - 93,9 Mhz - Unanimitate SRR - Antena Satelor urmează să depună dosarele pentru frecvențele alocate

Referitor la lista frecvențelor disponibile ce urmează a fi scose la concurs - Consiliul a hotărât postarea listei cu frecvențe pe site-ul C.N.A - data concursulului va fi anunțată ulterior

IV. Modificări licențe audiovizuale : S.C. MEDIA VIDEO CENTER SRL Tg. Jiu pentru Gorj TV din Tg. Jiu – modificare sediu social, acționariat societate și structură serviciu de programe.

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările

V. Avize de retransmisie (modificări).

16 solicitări - DA - unanimitate

A se vedea Anexa le extrasul de proces verbal postată pe site-ul C.N.A.

PDF - 67.3 ko
MODIFICARI AVIZE - FARA OBSERVATII

PDF - 58 ko
MODIFICARI AVIZE- ANEXA 4

VI. Adresa nr. 9213/22.09.2020 de la MTVA - autorizație generală temporară pentru difuzarea simultană, nealterată, netrunchiată prin satelit, analog terestru și difuzare Internet Protocol pentru Radio Kossuth, Radio Petőfi, Radio Bartók și Radio Dankó pe teritoriul României

S-a luat la cunoștință

VII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Reportate :

1. Realitatea Plus - emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 11.09 – 17.09.2020 - reluare vot

S-a reluat votul pe propunerile formulate în ședința precedentă :

  • propunerea d-lui Radu Herjeu - amendă în cuantum de 15.000 de lei - ediții ale emisiunii „100% Tu decizi” difuzate în perioada 28.08 – 17.09.2020
  • încălcarea art. 40 alin. (2) și (3) din Codul audiovizualului. Ediția din 03.09.2020, în care s-au făcut referiri la Neculai Onțanu - încălcarea art. 40 alin. (1) din Cod. Emisiunile „Culisele puterii” (ediția din 13.09.2020) și „Jocuri de putere” (din 16.09.2020) - încălcarea art. 64 alin. (1) lit. a) și cele ale art. 40 alin.1, 2 și 4 din Codul audiovizualului
  • propunerea d-nei Dorina Rusu - somație publică - emisiunea Jocuri de putere din 16.09.2020 - încălcarea art. 66 și emisiunea Culisele puterii din 13.09.2020 - încălcarea art.66, art. 64.1.b și art.40.1 din Codul audiovizualului

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri ; Radu Herjeu, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Monica Gubernat, Gabriel Tufeanu (Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis au votat pentru somație publică)

2. B1 TV, România TV - emisiuni destinate campaniei electorale difuzate în perioada 11.09 – 17.09.2020 - sinteze, constatări ale Direcției, autosesizări și reclamații

  • B1 TV :

Pe sinteză și pe rapoarte punctuale - cu reclamații - nu au fost constatate abateri

Pe constatări ale Direcției Monitorizare - dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică - emisiuni transmise în perioada 11-17.09.2020, nu au fost respectate dispozițiile art. 8 alin. (3) și nici pe cele ale art. 11 alin. (1) din Decizia CNA nr. 475/2020 Propunerea afost aprobată cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Cristina Pocora)

  • România TV :

Pe sinteză și constatări ale Direcției Monitorizare - nu au fost constatate abateri

Pe rapoarte punctuale - autosesizari și reclamații - d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei - emisiunea Punctul Culminant din 15.09.2020 - încălcarea art.40.1 și art.66 din Codul audiovizualului.

Propunerea nu întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Borsos Orsolya, Gabriel Tufeanu

B. Noi :

1. Posturi TV - spoturile publicitare : *Magnisteron difuzat în perioada 06 - 12.07.2020 ; *Vel Pitar difuzat în perioada 31.08 - 06.09.2020 ; *Proxelan difuzat în perioada 03 - 30.08.2020 ; *Cicatridina difuzat în perioada 01 - 07.06.2020 și 03.08 - 30.08.2020 ; *Sportisimo difuzat în perioada 27.08 - 02.09.2020 - cu reclamații și pdv RAC

*Magnisteron - nu încalcă legislația audiovizualului - redirecțioarea reclamației către ANPC și către Institutul de Bioresurse Alimentare - unanimitate

*Vel Pitar - nu încalcă legislația audiovizualului - redirecțioarea reclamației către Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan - 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă (d-na Dorina Rusu)

*Proxelan, Cicatridina - nu încalcă legislația audiovizualului

*Proxel - d-na Dorina Rusu a propus decizie de intrare în legalitate pentru încălcarea art.120 din Codul audiovizualului, propunere aprobată în unanimitate

*Sportisimo - varianta referitoare la „încălțămintea Adidas”- dl. Radu Herjeu a propus decizie de intrare în legalitate pentru încălcarea art.93.1 din Codul audiovizualului, propunere aprobată în unanimitate

VIII. Rapoarte Direcția Control :

A. Noi :

1. Radio Campus Slobozia - cu reclamație (persoană lezată) Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 40 alin. (2) din Codul audiovizualului - emisiunea „Revista vorbei”, edițiile din 3, 14, 18 și 20.08.2020 și somație publică pentru încălcarea dispozițiilor art. 2 și 2^1 din Decizia CNA nr. 412/2007 privind obligațiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio și de televiziune.

Ambele somații au fost aprobate în unanimitate

2. Erdely TV și Erdely FM - cu reclamație (persoană lezată)

Direcția Control - răspuns că solicitarea a fost transmisă radiodifuzorului după termenul prevăzut de lege

VII. Adresa nr. 8483/04.09.2020 de la B1 TV - redirecționată de AEP - pdv SJRRE și propunere de răspuns

Consiliul a hotărât cu 8 voturi pentru și 1 vot împotrivă (d-na Monica Gubernat) transmiterea răspunsului întocmit de BRRE

X. Diverse