Extras din procesul verbal al şedinţei de joi, 4 aprilie 2019 – ora 10.00

Ședința s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea. Președinte de ședință Monica Gubernat

08.04.2019


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate

I. Adresa nr.3036/25.03.2019 de la Societatea Română de Alergologie și Imunologie Clinică – solicită difuzarea în regim de campanie de interes public a celor trei clipuri privind importanța acordării rapide și corecte a primului ajutor în caz de anafilaxie

Consiliul a hotărât în unanimitate amânarea luării unei decizii. Biroul Comunicare – adresă răspuns în sensul, modificării spoturilor.

II. Adresa nr. 3227/28.03.2019 de la Asociația Radio Maria România – cu pdv al BLA S-a luat la cunoștință

III. Raportul de activitate al C.N.A. pe anul 2018. Raportul de activitate pe anul 2019 a fost aprobat în unanimitate (d-na Borsos Orsolya nu a fost prezentă în momentul votului)

IV. Adresa nr.1763/01.03.2019 de la ARCA – Plângere prealabilă – solicită revocarea, în parte, a Deciziei C.N.A. nr.155/2019.

Consiliul a respins în unanimitate plângerea prealabilă (d-na Borsos Orsolya, dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului)

V. Proiect de adresă către Ministerul Justiției

Proiectul de adresă către Ministerul Justiției, cu observațiile făcute, a fost aprobat cu 8 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (dl. Radu Călin Cristea, d-na Dorina Rusu/d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului)

VI. Discuţii cu privire la aplicarea prevederilor Deciziei CNA nr. 72/2012, cu modificările şi completările ulterioare Pentru Posturile locale, regionale și minorități – se va păstra procedura actuală

VII. Discuţii cu reprezentanţii S.C. Mass Media România de Mâine SRL - cu privire la situaţia licenţelor audiovizuale acordate pentru TV H şi Radio Seven din Bucureşti

După discuțiile cu reprezentanții societății, Consiliul a hotărât în unanimitate să se solicite Contractul pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice încheiat cu societățile de cablu

VIII. Solicitare licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice : S.C. EXPERTNET SRL Olteniţa pentru Expert TV din Olteniţa (exclusiv videotext)

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea (dl. Gabriel Tufeanu nu a fost prezent în momentul votului)

IX. Solicitare prelungire valabilitate licență audiovizuală : S.C. AG RADIO HOLDING SRL Bucureşti pentru Kiss FM din Bistriţa

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitarea

X. Modificări licențe audiovizuale :

1. S.C. AG RADIO HOLDING SRL Bucureşti – modificarea structurii serviciului de programe pentru 50 licenţe Kiss FM şi 28 licenţe Magic FM Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările

2. S.C. SELMACO INTERNATIONAL SRL Cluj-Napoca – modificarea acţionariatului şi a structurii serviciului de programe

Solicitarea de modificare acționariat a fost aprobată în unanimitate.

Solicitarea de modificare structură program a fost aprobată cu 9 voturi pentru și 2 voturi împotrivă (dl. Gabriel Tufeanu, dl. Radu Herjeu

XI. Decizii de autorizare

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările și de asemenea a hotărât sancționarea cu somație publică a societății Atlas SRL pentru încălcarea art.20.5 din Decizia C.N.A. nr.277/2013(propunerea d-lui Gabriel Tufeanu) A se vedea Anexa la extrasul de proces verbal postat pe site-ul C.N.A.

PDF - 710.2 ko
Decizii autorizare 04.04.2019

XII. Retrageri licențe audiovizuale.

Prioritar TV Cudalbi, NCN-satelit Cluj Napoca – DA – Unanimitate (d-na Cristina Pocora nu a fost prezentă în momentul votului)

XIII. Adresele nr. 3016, 3017 şI 3018/25.03.2019 de la S.C. RADIO CNM SRL Sânleani, jud. Arad - solicitare prelungire termen intrare în emisie pentru Alt FM din Timişoara – 1584 kHz, Reşiţa – 1575 kHz şi Deva – 1602 kHz.

Consiliul a ahotărât în unanimitate prelungirea cu 6 luni a termenului de intare în emisie (d-na Cristina Pocora, dl. Gabriel Tufeanu nu au fost prezenți în momentul votului)

XIV. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Rapoarte reportate :

1. Posturi TV de știri – emisiuni difuzate în luna februarie 2019 – cu reclamații - audieri ale reprezentanților posturilor Realitatea TV și România TV – deliberări și vot.

Domnul Radu Herjeu a propus :

  • amendă în cuantum de 10.000 de lei postului Antena 3 pentru emisiunile : În gura presei din 07.02 - art. 64 alin. (1) lit. a) ; Obiectiv din 13 si 27. 02 - art. 40, alin. (1), respectiv art. 40 alin. (5) ; Exces de Putere din 15.02 - art. 64 alin. (1) lit. b) ; Descoperiți din 16.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), b) ; Sinteza Zilei din 28.02 - art. 40, alin. (1).

Propunerea a fost aprobată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolae Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu

  • amendă în cuantum de 15.000 de lei postului B1 TV pentru emisiunile : Se întâmplă acum din 18.02 – art. 64 alin. (1) lit. a) și b), art. 40, alin. (5) din Cod și art. (3) alin. (2) din Legea Audiovizualului ; Lumea lui Banciu din 24.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), art. 40 alin. (2) ; Dosar de politician din 03.02 - art. 40 alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a), art. 66, art. 70.

Propunerea a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolae Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu

  • amendă în cuantum de 20.000 de lei postului Realitatea TV pentru emisiunile : Jocuri de putere din 04.02 – art. 40, alin. (2), (5) ; Jocuri de putere din 05.02 – art. 64 alin. (1) lit. a), art. 70 ; Jocuri de putere din 12.02 – art. 40, alin. (2), art. 64 alin. (1) lit. a), art. 70 ; Jocuri de putere din 13.02 – art. 40, alin. (5), art. 70 ; Jocuri de putere din 17.02 – art. 40, alin. (4), art. 64 alin. (1) lit. a) ; Jocuri de putere din 19.02 – art. 40, alin. (2) și (5) ; Jocuri de putere din 20 -24.02 – art. 40 alin. (5), art. 64 alin. (1) lit. a), b) și art. 70 ; Jocuri de putere din 25.02 – art. 40 alin. (5), art. 64 alin. (1) lit. a), b), art. art. 66, art. 70 ; România 2019 din 08.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), art. 40, alin. (1), (3) ; România 2019 din 14.02 - art. 40, alin. (1), (4) ; Realitatea Românească din 23.02 - art. 66, art. 70.

Propunerea a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Monica Gubernat, Nicolae Bălașa, Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu

  • amendă în cuantum de 10.000 de lei postului România TV pentru : România exclusiv din 02.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), art. 78 alin. (4) ; Punctul Culminant din 04.02 - art. 64 alin. (1) lit. a), b) ; Punctul Culminant din 12.02 - art. 64 alin. (1) lit. b) ; Știri din 25.02 - art. 64 alin. (1) lit. b) ; Știri și dezbateri din 26.02 - art. 64 alin. (1) lit. b) din Cod și art. 3 alin. (2) din Lege.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

D-na Dorina Rusu a propus următoarele sancțiuni :

  • Antena 3 – amendă 30.000 de lei (2 voturi pentru : d-na Cristina Pocora, d-na Dorina Rusu) ;
  • B1 TV – amendă 10.000 de lei (4 voturi pentru : d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora, dl. Alexandru Kocsis, dl. Răsvan Popescu) ;
  • Realitatea TV – amendă 10.000 de lei (4 voturi pentru : d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora, dl. Alexandru Kocsis, dl. Răsvan Popescu) ;
  • România TV – a susținut propunerea d-lui Radu Herjeu de amendă 10.000 de lei (dl. Radu Călin Cristea nu a votat niciuna din propunerile formulate)

B. Rapoarte noi :

1. Etno TV – emisiunile Teleshopping și Câstigați acum – difuzate pe 15, 16, 17.03.2019 Nu au fost propuneri

2. Nașul TV – emisiunea Nu renunța !, difuzată pe 01.02, 12 și 13.03.2019 – cu reclamație Au fost 2 propuneri de sancționare :

 dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei, pentru încălcarea art.3.2 din Legea audiovizualului și art.73 din Codul audiovizualului
 d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 5.000 de lei, pentru încălcarea art.73 din Codul audiovizualului

Propunerea d-nei Dorina Rusu, de amendă 5.000 de lei, a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Gabriel Tufeanu, Răsvan Popescu (d-na Ramona Sorescu, d-na Monica Gubernat, dl. Radu Herjeu, dl. Nicolae Bălașa au votat pentru amendă 10.000 de lei/dl. Radu Călin Cristea nu a votat niciuna din propuneri)

4. Mozi+ – filmele The Package și The Gambler difuzate pe data de 30.01.2019 – cu reclamații

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică, pentru încălcarea prevederilor art. 23 și art. 24 din Codul audiovizualului, raportate la dispozițiile art. 19 din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate.

3. Posturi TV – spoturile publicitare Kinder Delice și Profecund difuzate pe 01 – 28.02. respectiv 18 – 24.02.2019 – cu reclamații și pdv RAC

  • spotul Kinder Delice – nu au fost constatate abateri

XV. Diverse.