Raport anual 2019

15.04.2020


envoyer l'article par mail title=

CNA - Raport de activitate pe anul 2019

PDF - 2.7 Mo
CNA - Raport de activitate pe anul 2019


Anexe la

Raportul de activitate al CNA

pe anul 2019

PDF - 149 ko
Anexa nr.1.1 Licențe și autorizări
Situație statistică

PDF - 215.2 ko
Anexa nr.1.2 Licențe și autorizări
Statistica generală la data de 31.12.2019

PDF - 155.1 ko
Anexa nr.1.3 Licențe și autorizări
Avize de retransmisie

PDF - 156.9 ko
Anexa nr.1.4 Licențe și autorizări
Avize de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere

PDF - 169.7 ko
Anexa nr.1.5 Licențe și autorizări
Situația rețelelor radio naționale și regionale

PDF - 293.3 ko
Anexa nr. 2.1, Informare și Relații Publice
Raport de evaluare a soluţionării petiţiilor pe semestrul I al anului 2019

PDF - 301.1 ko
Anexa nr. 2.2, Informare și Relații Publice
Raport de evaluare a soluţionării petiţiilor pe semestrul al II-lea al anului 2019 și Concluzii cu privire la soluţionarea petiţiilor în anul 2019

PDF - 158.4 ko
Anexa nr. 2.3, Informare și Relații Publice
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019

PDF - 3.7 Mo
Anexa nr.3, Control 3.1-3.2-3.3

PDF - 184.2 ko
Anexa nr. 4, Juridic
Situația generală a sancțiunilor aplicate de CNA în anul 2019

PDF - 238 ko
Anexa nr. 5, Resurse Umane
Structura organizatorica a CNA

PDF - 286 ko
Anexa nr. 6.1, Economic - Achiziții SICAP 2019

PDF - 107.3 ko
Anexa nr. 6.2, Economic - Contracte de achiziție publică

PDF - 4.6 Mo
Anexa nr. 6.3.1 Economic Bilant

PDF - 1.6 Mo
Anexa nr. 6.3.2, Economic - Contul de rezultat patrimonial

PDF - 4.9 Mo
Anexa nr. 6.3.3 Economic Contul de executie al bugetului

PDF - 84.2 ko
Anexa nr. 6.4, Economic - Execuția Bugetară