Raport anual 2022

10.04.2023


envoyer l'article par mail title=

CNA - Raport de activitate pe anul 2022

PDF - 2 Mo
CNA - Raport de activitate pe anul 2022


Anexe la

Raportul de activitate al CNA

pe anul 2022

PDF - 90.1 ko
Anexa nr.1.1 Licențe și autorizări
Situație statistică

PDF - 104.5 ko
Anexa nr.1.2 Licențe și autorizări
Statistica generală la data de 31.12.2022

PDF - 71.1 ko
Anexa nr.1.3 Licențe și autorizări
Avize de retransmisie

PDF - 95.3 ko
Anexa nr.1.4 Licențe și autorizări
Avize de furnizare a serviciilor media audiovizuale la cerere

PDF - 67.2 ko
Anexa nr.1.5 Licențe și autorizări
Situația rețelelor radio naționale și regionale

PDF - 261.8 ko
Anexa nr. 2.1, Informare și Relații Publice
Raport de evaluare a soluţionării petiţiilor pe semestrul I al anului 2022

PDF - 269.4 ko
Anexa nr. 2.2, Informare și Relații Publice
Raport de evaluare a soluţionării petiţiilor pe semestrul al II-lea al anului 2022 și Concluzii cu privire la soluţionarea petiţiilor în anul 2022

PDF - 238.7 ko
Anexa nr. 2.3, Informare și Relații Publice
Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022

PDF - 812 ko
Anexa nr. 3, Control

PDF - 115.3 ko
Anexa nr. 4, Juridic

PDF - 140.2 ko
Anexa nr. 5, Resurse umane
Structura organizatorică a CNA

PDF - 218.4 ko
Anexa nr. 6.1, Economic - Achiziții realizate prin SEAP 2022

PDF - 84.8 ko
Anexa nr. 6.2, Economic - Contracte de achiziție publică

PDF - 103.6 ko
Anexa nr. 6.3.1, Economic - Bilant

PDF - 47.4 ko
Anexa nr. 6.3.2, Economic - Contul de rezultat patrimonial

PDF - 178.5 ko
Anexa nr. 6.3.3 Economic Contul de Executie al Bugetului