Extras din procesele verbale ale ședinței de marți, 28 aprilie și miercuri 29 aprilie 2020 - ora 11.00

Ședința de marți 28.04.2020 s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Nicolaie Bălașa, Monica Gubernat, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Borsos Orsolya, Ramona Sorescu, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea. Sedința de miercuri 29.04.2020 s-a desfășurat în prezența următorilor membri ai Consiliului : Nicolaie Bălașa, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Ramona Sorescu, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea. Ambele sedințe s-au desfasurat on-line. Președinte de ședință Nicolaie Bălașa

04.05.2020


envoyer l'article par mail title=

Proiectul ordinii de zi a fost aprobat în unanimitate.

I. Notificarea S.C. Vodafone România SA privind modificarea Serviciului Media Audiovizual la Cerere

S-a luat la cunoștință

II. Retragere licență audiovizuală : Radio M Plus Piatra Neamț

S-a luat act - licența a expirat de drept

III. Avize de retransmisie (eliberări, modificări, notificări)

81 de solicitări avize noi 74 modificări avize 3 Notificări

Consiliul a aprobat în unanimitate solicitările de avize noi și de modificări avize care respectă legislația în vigoare.

Pentru solicitările de avize cu probleme din punct de vedere al legislației audiovizuale, respectiv solicitări ale Vodafone, RCS, AKTA, Digital Cable Systems și Soundwave Sarichioi - Consiliul a hotărât în unanimitate amânare.

Biroul Licențe Autorizări va transmite situația către aceste societăți în vederea formulării unui punct de vedere.

Referitor la cele trei Notificări - S- a luat la cunoștință

A se vedea Anexa la Extrasul de proces verbal postată pe site-ul C.N.A.

PDF - 147.5 ko
MODIFICARI AVIZE - DEC MODIFICATA

PDF - 151.3 ko
ELIBERARI AVIZE

PDF - 45.4 ko
Notificari - programe retransmise 28-04-2020

IV. Decizii de autorizare

16 solicitări - DA - Unanimitate

PDF - 646.2 ko
IV Decizii de autorizare 28-04-2020

A se vedea Anexa la Extrasul de proces verbal postată pe site-ul C.N.A.

V. Solicitarea S.C. CLEVER MEDIA NETWORK SRL (Cluj-Napoca) pentru Look 4 K din Cluj-Napoca - prelungirea termenului legal de începere a difuzării serviciunului de programe

Consiliul a aprobat solicitarea cu 7 voturi pentru, următorii membri : Nicolaie Bălașa, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Alexandru Kocsis, Ramona Sorescu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea (dl.Radu Herjeu, dl. Gabriel Tufeanu au votat împotrivă/d-na Borsos Orsolya, d-na Monica Gubernat nu au fost prezente în momentul votului)

VI. Centralizatorul Notificărilor privind adaptarea grilelor de program ale posturilor de radio și de televiziune în perioada extinderii restricțiilor legate de răspândirea COVID-19

S-a luat la cunoștință

VII. Adresa nr. 3670/13.04.2020 de la S.C. PROFIMUSIC SRL - modificarea grilei Hora TV, fără modificarea structurii serviciului de programe

S-a luat la cunoștință

VIII. Rapoarte ale Direcției Monitorizare :

A. Reportate :

1. TVR 1 - Emisiunea în limba maghiară difuzată pe data de 17.03.2020 - cu reclamație (persoană lezată) și pdv de la post (adresa nr.2843/27.04.2020)

Nu au fost constatate abateri

2. Antena 1, Antena 3, Antena Stars, B1 TV, Comedy Central, Digi 24, Digi Sport 2, Hit Music Channel, PRO TV, Prima TV, Realitatea Plus, România TV,

 • Antena 1 (11 rapoarte) - cu reclamații

Au fost 2 propuneri de sancționare :

 • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 15.000 de lei - emisiunea Acces direct - edițiile din 09 și 11.03.2020 - art. 32.1 și 2 și ale art. 18.c din Codul audiovizualului și emisiunea iUmor din 14.03.2020 - art.18.1.b din Codul audiovizualului ;
 • dl. Radu Călin Cristea a propus sancționarea postului cu somație publică - emisiunea Acces direct - edițiile din 09 și 11.03.2020 - art. 32.1 și ale art. 18.c din Codul audiovizualului

Propunerea d-lui Radu Călin Cristea a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Răsvan Popescu, Monica Gubernat, Radu Călin Cristea, Borsos Orsolya (Radu Herjeu, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Gabriel Tufeanu, Alexandru Kocsis au votat pentru amendă 15.000 de lei)

Pentru celelalte emisiuni reclamate - nu au fost constatate abateri

 • Antena 3 (7 rapoarte) - cu reclamații

D-na Dorina Rusu a propus sancționarea postului cu somație publică - emisiunea Sinteza zilei din 23.03.2020 - art.65.c din Codul audiovizualului și emisiunea News magazin din 12.04.2020 - art.64.1.b și art.40.1 din Codul audiovizualului

Propunerea nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Cristina Pocora, Gabriel Tufeanu, Alexandru Kocsis

Pentru celelalte emisiuni reclamate - nu au fost constatate abateri

 • Antena Stars - emisiunea Agenția VIP din 17.03.2020 - cu reclamație

Nu au fost constatate abateri

 • B1 TV (5 rapoarte) - cu reclamații

Au fost 3 propuneri de sancționare :

 • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de de 5.000 de lei - emisiunea Lumea lui Banciu, ediţiile din 31.03 şi 01.04.2020 - nerespectarea art. 64 alin.1, lit.a și b și ale art.67 din Codul audiovizualului ;
 • dl. Radu Călin Cristea a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 30.000 de lei - nerespectarea art.3.2 din Legea audiovizualului, art. 64.1.b și ale art. 67 din Codul audiovizualului ;
 • d-na Cristina Pocora a propus sancționarea postului cu somație publică - pe încălcările/articolele propuse de dl. Radu Herjeu

Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Alexandru Kocsis, Radu Herjeu, Dorina Rusu, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Borsos Orsolya, Gabriel Tufeanu (dl. Radu Cățlin Cristea a votat pentru 30.000 de lei/ d-na Cristina Pocora, dl. Răsvan Popescu au votat pentru somație publică/d-na Monica Gubernat nu a fost prezentă în momentul votului) - Serviciul Juridic, Direcția Monitorizare, Biroul Comunicare Pentru celelalte emisiuni reclamate - nu au fost constatate abateri

 • Comedy Central - promo pentru emisiunea Comedy Club difuzat pe data de20.03.2020, - cu reclamație

Amânat pentru miercuri 29.04.2020 - verificare referitor la răspunsul, pe aceeași speță, venit de la autoritatea din Cehia

 • Digi 24 (5 rapoarte) - cu reclamații -

Amânat pentru miercuri 29.04.2020 - pentru clarificări

Subiecte discutate în ședința de miercuri 29.04.2020 Comedy Central, Digi 24, Digi Sport 2, Hit Music Channel, PRO TV, Prima TV, Realitatea Plus, România TV, TVR 2 - emisiuni difuzate în perioada martie - aprilie - cu reclamații

 • Comedy Central - Consiliul a hotărât în unanimitate să se transmită adrese la : Consiliul de Radio și Televiziune din Cehia, radiodifuzor și reclamant
 • Digi 24 (5 rapoarte) - cu reclamații

Au fost următoarele propuneri :

 • dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică - rubrica La Volan difuzată în cadrul edițiilor Digimatinal din 8 și 10 aprilie 2020 - încălcarea art. 34.1. lit. b din Legea audiovizualului și adresă de atenționare pentru emisiunea de Știrile Digi 24 din 31.03.2020 și 09.04.2020
 • dl. Alexandru Kocsis a propus somație publică pentru emisiunea Știrile Digi 24 din 31.03.2020 - încălcarea art.40.1 și 4 din Codul audiovizualului

Propunerea d-lui Radu Herjeu de somație publică a fost aprobată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Gabriel Tufeanu, Radu Herjeu, Ramona Sorescu, Nicolaie Bălașa, Dorina Rusu, Cristina Pocora, Radu Călin Cristea Propunerea d-lui Radu Herjeu - adresă de atenționare a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri. Radu Herjeu, Răsvan Popescu, Ramona Sorescu, Cristina Pocora, Dorina Rusu, Nicolaie Bălașa Propunerea d-lui Alexandru Kocsis de somație publică nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată, fiind votată cu 2 voturi pentru : dl. Gabriel Tufeanu, dl. Alexandru Kocsis

Pentru celelalte emisiuni reclamate - nu au fost constatate abateri

 • Digi Sport 2 - nu au fost abateri
 • Hit Music - nu au fost abateri
 • PRO TV (4 rapoarte) - cu reclamații

Au fost 2 propuneri :

 • dl. Alexandru Kocsis a propus sancționarea postului cu somație puublică - emisiunea Știrile Pro TV din data de 31.03.2020, pentru încălcarea art. 65 lit. a și pe cele ale art. 40.3 din Codul audiovizualului
 • d-na Cristina Pocora a propus adresă de atenționare

Propunerea d-lui Alexandru Kocsis a fost aprobată cu 7 voturi pentru, următorii membri : Nicolaie Bălașa, Alexandru Kocsis, Ramona Sorescu, Radu Herjeu, Gabriel Tufeanu, Răsvan Popescu, Radu Călin Cristea (d-na Dorina Rusu, d-na Cristina Pocora au votat pentru adresă de atenționare)

Pentru celelalte emisiuni reclamate, cu excepția raportului referitor la serialului Vlad - amânat pentru ședința următoare pentru a se completa raportul de monitorizare, nu au fost constatate abateri

 • Prima TV - emisiunea Starea nației din 18.03.2020 - cu reclamație

Au fost 2 propuneri :

 • dl. Radu Călin Cristea a propus sancționarea postului cu amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru nerespectarea art. 40.5 din Codul audiovizualului
 • d-na Dorina Rusu a propus somație publică pentru nerespectarea art. 64.1, lit.a și b din Codul audiovizualului

În turul trei de vot, propunerea d-nei Dorina Rusu a fost aprobată cu 6 voturi pentru, următorii membri : Nicolaie Bălașa, Răsvan Popescu, Gabriel Tufeanu, Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Radu Călin Cristea

 • Realitatea Plus - Știrile difuzate pe data de 02.04.2020 - cu reclamație

Nu au fost propuneri

 • România TV (10 rapoarte) - cu reclamații

D-na Dorina Rusu a propus adresă de atenționare pentru emisiunile informative din 20 și 30.03.2020 - încălcarea art.64.1.b din Codul audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate Pentru celelalte emisiuni reclamate - nu au fost constatate abateri

 • TVR 2 - emisiunea Teleșcoală din 26.03.2020 - cu reclamație Biroul Comunicare - adresă răspuns în baza pdv prezentat de reprezentantul postului

(dl Răsvan Popescu nu a mai participat la discutarea următoarelor subiecte de pe ordinea de zi)

IX. Rapoarte ale Direcției Control :

A. Reportate :

1. Posturi TV (de știri și generaliste) - emisiuni difuzate în perioada 03 - 05.03/.2020 -autosesizare (cazul Sorina Pintea)

Au fost 2 propuneri :

 • d-na Dorina Rusu a propus sancționarea cu somații publice a posturilor Antena 3, Realitatea Plus și România TV - încălcarea art.42.3 din Codul audiovizualului ;
 • dl. Radu Herjeu a propus să se trimită adrese de atenționare posturilor - încălcarea art.42.1, 2 și 3 din Codul audiovizualului

Propunerea d-nei Dorina Rusu nu a întrunit numărul legal de voturi pentru a fi aprobată. Au votat pentru, următorii membri : Dorina Rusu, Alexandru Kocsis, Cristina Pocora Propunerea d-lui Radu Herjeu a fost aprobată în unanimitate

2.Posturi TV și radio - emisiuni difuzate în perioada 24.03 - 12.04.2020 (subiect coronavirus) - rapoarte ale inspectorilor

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea cu somații publice a posturilor : etv Galați, TV Galați și Focus TV Buzău, Făgăraș TV și Mix TV Brașov - pentru încălcarea art. 76.4 din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

3. RTT Brașov - emisiuni difuzate în perioada 25.03 - 07.04.2020 - cu raclamații (subiect coronavirus)

Nu au fost constatate abateri

4. Alba Carolina TV - cu reclamație

Dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică - emisiunea Fapte și vorbe din 20.02.2020 - încălcarea art.66 din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

5. Acces TV și Radio Accent Tg. Jiu - cu reclamații

Pentru postul Accent TV - dl. Radu Herjeu a propus sancționarea postului cu somație publică - emisiunea Administrația publică din 31.01.2020 - încălcarea art.40.1 și 4 din codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

Pe celelalte aspecte reclamate - nu au fost abateri

6. TV 1 Satu Mare - emisiuni difuzate în perioada 28.02 - 12.03.2020 - cu reclamație

Nu se confirmă aspectele reclamate

7. Mix TV Brașov - emisiuni de știri difuzate pe data de 08.04.2020 - raport al inspectorului

Dl. Gabriel Tufeanu a propus sancționarea postului cu somație publică - emisiuni informative difuzate pe data de 08.04.2020 - încălcarea art. 64.1.b din Codul audiovizualului.

Propunerea a fost aprobată în unanimitate

8. Posturi TV, radio și CATV - rapoarte ale inspectorilor

 • Antena 3 Rm Vâlcea - dl. Gabriel Tufeanu a propus sancționarea postului cu somație publică pentru încălcarea art. 59.3 din Legea audiovizualului. Propunerea a fost aprobată în unanimitate - Direcția Control, Serviciul Juridic Referitor la societățile Medicom Starnet și Lidas Prod din Zimnicea - amânat pentru ședința următoare pentru a avea toată documentația necesară luării unei hotărâri

X. Diverse.