Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 07.01.2021

07.01.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 07.01.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

- amendă de 10.000 de lei postului Realitatea Plus pentru ediția din data de 30.10.2020 a emisiunii „100%”, transmisă cu încălcarea prevederilor art. 47 alin. (3) și ale art. 40 alin. (5) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual [40 (5) „Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă” ; 47 (3) „Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice”] ;

- somație publică postului România TV, pentru că nu a ținut cont de dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Cod, la difuzarea ediției din 09.12.2020 a emisiunii „Punctul culminant” [„În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă”]. Totodată, pentru afirmațiile făcute în emisiunea mai sus-menționată, membrii CNA au decis să acorde domnului Răzvan Avramescu dreptul la replică. Acesta va fi acordat în condiţiile prevăzute de Codul de reglementare a conținutului audiovizual (Titlul IV – Dreptul la replică şi la rectificare) ;

- somație publică postului România TV pentru știrea cu titlul „Documentul trimis la nivel înalt, planul global ; Limitarea libertăților, planul este în desfășurare” transmisă în cadrul ediției informative din 07.11.2020 de la ora 13.00 cu nerespectarea dispozițiilor art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului. De asemenea, Consiliul a ținut cont și de încălcarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Cod la difuzarea în data de 08.11.2020 (ora 12.00) a unui material despre crima din Ghimpați, jud. Giurgiu. Potrivit art. 17 (1) : „În intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte” ;

- somație publică postului Kanal D pentru nerespectarea prevederilor art. 30 din Cod, în cadrul emisiunii „Teo show”, ediția din 10.12.2020 „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine” ;

- somație publică postului Nașul TV, deoarece în ediția din 12.11.2020 a emisiunii „Să vorbim despre tine”, radiodifuzorul a încălcat dispozițiile art. 5 alin. (3) din Codul audiovizualului, conform cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza interviuri şi declaraţii în care minorului îi sunt solicitate păreri referitoare la probleme intime de familie sau care îi depăşesc puterea de judecată”. La stabilirea sancțiunii s-a avut în vedere și nerespectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. b) la difuzarea ediției din 03.11.2020.

În aceeași ședință, în urma analizării solicitărilor de modificare a licențelor audiovizuale, membrii Consiliului au decis sancționarea cu somație publică a societății VISION BROADCAST SRL Brașov, pentru că nu a ținut cont de prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului conform cărora „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)”.