Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 26.01.2021

26.01.2021


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 26.01.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice câte o somație publică următoarelor posturi :

- Pro TV, deoarece în emisiunea „Știrile Pro TV” difuzată în data de 16.12.2020, în intervalul 05:59 - 10:29, înainte de prezentarea rubricii Meteo, a fost făcut un comentariu referitor la apariția virusului SARS-CoV-2 fără a se ține cont de prevederile art. 64 alin. (1) lit. b din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;

- Realitatea Plus pentru încălcarea dispozițiilor art. 47 alin. (3) din Cod la difuzarea emisiunii „Culisele statului paralel” din data de 17.12.2020 ;

- Pro TV și TVR 1, deoarece la difuzarea spotului „Casa Pariurilor” nu au fost respectate prevederile art. 89 alin. (3) din Cod (monitorizare : decembrie 2020) [„Cu excepţia spoturilor publicitare referitoare la pariuri care pot fi difuzate şi în timpul transmisiunilor sportive în direct, programele audiovizuale care conţin jocuri de noroc, precum şi spoturile publicitare care promovează astfel de jocuri se supun condiţiilor de protecţie a minorilor prevăzute în cap. II « Clasificarea programelor în vederea protecţiei minorilor » din titlul II « Protecţia minorilor »].

Totodată, ca urmare a analizării solicitării de prelungire a valabilității licenței audiovizuale, membrii Consiliului au hotărât să aplice o somație publică societății REGAL SRL Râmnicu Vâlcea (Vâlcea 1), pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Decizia CNA nr. 277/2013.

În aceeași ședință, Consiliul a aprobat solicitarea de licență audiovizuală prin rețele de comunicații electronice a sociețății TV ALB NEGRU SRL București pentru difuzarea națională a serviciului de programe Life Style TV din București.

Biroul Informare și Relații Publice

Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (…) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 47 (3) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

Decizia CNA nr. 277 /2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori

Art. 20 (2) Cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se va depune la CNA cu cel mult 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de expirarea acesteia, şi va fi însoţită de următoarele documente : a) licenţa audiovizuală, în original ; b) decizia de autorizare, în original ; c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).