Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 02.02.2021

02.02.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 02.02.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a reclamațiilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :

  • amendă de 5.000 de lei postului PRO TV, deoarece la difuzarea filmului serial „Profu’” din 02.01.2021 au fost încălcate prevederile art. 24 alin. (1) raportate la cele ale art. 19 alin. (1) și (2) lit. k) și l) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual ;
  • somație publică postului România TV, pentru că nu a respectat dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) și nici pe cele ale art. 40 alin. (1) în cadrul emisiunii de dezbatere „România te vede” din data de 03.01.2021, ora 19.00.

De asemenea, CNA a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate pentru variante ale spoturilor TV aferente campaniei de promovare pentru „Telekom”, variante difuzate fără a se ține seama de prevederile art. 101 din Codul audiovizualului, potrivit cărora „Este interzisă orice formă de promovare a unor produse sau a unor servicii care sugerează publicului ori îl instigă să renunţe la alte produse sau servicii similare ori asemănătoare identificabile” (perioada monitorizată : 11 – 17.01.2021).

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia CNA nr. 220 /2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările și completările ulterioare

Art. 19 - (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora. (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii : (...) k) calitatea şi tipologia limbajului ; l) genul sau tema programului.

Art. 24 - (1) Programele 15 se difuzează numai în intervalul orar 23,00 - 6,00 şi vor fi însoţite permanent de un semn de avertizare reprezentând un cerc de culoare albă, iar în interiorul acestuia, pe fond transparent, numărul 15 de culoare albă ; fac excepţie de la intervalul orar filmele artistice, serialele şi cele documentare clasificate 15, în cazul cărora intervalul permis de difuzare este 22,00 - 6,00.

Art. 40 - (1) În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.

Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii.