Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 27.05.2021

27.05.2021


envoyer l'article par mail title=


Întrunit în ședința publică din data de 27.05.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și, constatând încălcări ale Codului de reglementare a conținutului audiovizual, a decis să aplice postului Antena 1 următoarele sancțiuni, pentru ediții ale emisiunii „Acces direct” :

- amendă de 10.000 de lei, deoarece, în ediția din 19.02.2021, nu s-a ținut cont de prevederile art. 47 alin. (4) și nici de cele ale art. 64 alin. (1) lit. a) și b), în prezentarea cazului unei femei care susține că ar fi fost bătută de „viceprimarul arab” ;

- somație publică pentru ediția din 05.03.2021, în cadrul căreia moderatoarea a făcut afirmații în legătură cu tăierile de păduri din comuna Snagov, fără a avea în vedere respectarea prevederilor art. 40 alin. (2) ;

- somație publică, deoarece în ediția din 10.03.2021 au fost încălcate dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. a) și b).

De asemenea, postul Antena 3 a fost sancționat cu o somație publică pentru nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (2) și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul audiovizualului, la difuzarea emisiunii „Punctul de întâlnire” ediția din 31.01.2021.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt.

Art. 47 (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.