Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 03.06.2021

03.06.2021


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședința publică din data de 03.06.2021, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 5.000 de lei postului B1 TV pentru încălcarea prevederilor art. 40 alin. (2) și (4) și ale art. 67 din Codul de reglementare a conținutului audiovizual, la difuzarea edițiilor din 10.02.2021 și 18.03.2021 ale emisiunii „Dosar de politician” ;
- somație publică postului B1 TV, deoarece în cadrul emisiunii „Bună, România !” din data de 09.03.2021 nu au fost respectate dispozițiile art. 30 din Codul audiovizualului, conform cărora : „Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la propria imagine” ;
- câte o somație publică postului Digi 24, după cum urmează :

  • somație publică pentru emisiunea „Focus România”, ediția din 03.01.2021, difuzată fără a se respecta dispozițiile art. 64 alin. (1) lit. b) din Cod,
  • somație publică pentru știrea având ca titlu „Relații intime la școală, între elevi minori ; Relații intime în toaleta școlii”, difuzată în data 11.03.2021 cu încălcarea dispozițiilor art. 7^1 alin. (1) din Codul audiovizualului, potrivit cărora : „Ştirile sau relatările referitoare la acte de violenţă sau de natură sexuală din instituţiile de învăţământ vor fi difuzate numai împreună cu punctul de vedere al conducerii şcolii şi cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali ai minorului ; face excepţie situaţia în care radiodifuzorul acţionează în interesul superior al minorului, fără să fie afectată imaginea publică a acestuia sau dreptul lui la viaţă intimă, privată şi familială”,
  • somație publică pentru știrea cu titlul „Sectorul 1 ar putea rămâne fără internet”, transmisă în cadrul emisiunii „Jurnalul de seară” din 15.04.2021 fără a se ține cont de dispozițiile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului 504/2002 [„Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor”].

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Decizia Nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 40 (2) În cazul în care acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; respectarea acestui principiu presupune condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au făcut acuzaţiile. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie precizat acest fapt. (...) (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea.

Art. 64 (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.

Art. 67 - În exercitarea dreptului lor de a-şi exprima opinii sau puncte de vedere în legătură cu subiecte de interes public, prezentatorii şi moderatorii trebuie să asigure o separare clară a opiniilor de fapte şi nu trebuie să profite de apariţia lor constantă în programe într-un mod care să contravină exigenţelor de asigurare a imparţialităţii.