Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 03.04.2024

03.04.2024


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
• Amendă de 50.000 de lei – Antena Stars
• Somație publică – A7 TV

Decizie de intrare în legalitate : spot TV Casa de Monede

Întrunit în ședința publică din data de 03.04.2024, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 50.000 de lei postului Antena Stars pentru 6 ediții ale emisiunii „Acces direct”, difuzate în zilele de 08.01 ; 12, 13.02 ; 05, 07 și 11.03.2024. Prin modul în care a fost dezbătut cazul dispariției unui profesor de matematică din Râmnicu Vâlcea, radiodifuzorul nu a respectat dispozițiile art. 17 alin. (1), art. 32 alin. (1), (2) și ale art. 43 alin. (1) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual. Printre titlurile afișate pe ecran : Ce-ți dă cu virgulă în cazul „Elodia 2” ? ; Scenariul procurorilor : Proful, atacat de familie/ Cum puteau doi copilași și soția să-l omoare pe prof ? ;
- somație publică postului A7 TV pentru emisiunea „Spune-mi cum !” din data de 03.01.2024, în cadrul căreia au fost încălcate prevederile art. 46^1 și ale art. 73 din Codul audiovizualului.

În aceeași ședință, constatând încălcarea prevederilor art. 93 alin. (1) din Codul audiovizualului, CNA a hotărât să emită o decizie de intrare în legalitate pentru cele două variante ale spotului publicitar aferent campaniei de promovare pentru „Casa de monede”.

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizuale la care facem referire :

Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 17 - (1) În intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte.
Art. 32 - (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. (2) Nu orice interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine şi la respectarea vieţii private, aşa cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil ; simpla invocare a acordului prealabil al persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programului, prevăzută la art. 3 al Legii audiovizualului.
Art. 43 - (1) Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale avocaţilor părţilor.
Art. 46^1) - Relatările sub orice formă despre ameliorarea şi/sau vindecarea bolilor, indiferent de metodele folosite, nu se pot face decât prin prezentarea opiniei unui medic specialist cu privire la diagnosticele medicale, iniţial şi final.
Art. 73 - Este interzisă difuzarea de producţii audiovizuale în care sunt promovate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate de Colegiul Medicilor din România ori de instituţii similare din străinătate.
Art. 93 - (1) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale şi să nu utilizeze practici comerciale incorecte, înşelătoare sau agresive, aşa cum ele sunt definite de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.