Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 24.04.2024

24.04.2024


envoyer l'article par mail title=

Sancțiuni :
• Amendă 30.000 de lei – Global News
• Somații publice – Prima TV, FEM3

Întrunit în ședința publică din data de 24.04.2024, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare întocmite de direcția de specialitate ca urmare a sesizărilor primite și a decis să aplice următoarele sancțiuni :
- amendă de 30.000 de lei postului Global News pentru emisiunea „Starea de veghe” din data de 21.03.2024, în cadrul căreia au fost încălcate prevederile art. 3 alin (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum și cele ale art. 47 alin. (2) și ale art. 64 alin. (1) lit. b) din Codul de reglementare a conținutului audiovizual ;
- somație publică postului Prima TV pentru nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea audiovizualului în ediția din 28.02.2024 a emisiunii „Exclusiv VIP” [„Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise”] ;
- somație publică postului FEM3 pentru două ediții ale emisiunii „Forro nyomon” („In hot pursuit”), difuzate în data de 26.01.2024, interval orar 15:00 – 17:05, fără a fi respectate dispozițiile art. 17 alin. (1) din Codul audiovizualului [„În intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate programe, altele decât producţiile audiovizuale de ficţiune şi filmele documentare, care conţin descrieri, reconstituiri sau reprezentări ale unor omucideri/sinucideri, mutilări/automutilări sau tehnici criminale sau ale actelor de violenţă domestică ori ale violurilor sau promovarea practicilor oculte”].

Biroul Informare și Relații Publice


Prevederi ale legislației audiovizuale la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare :
Art. 3 - (2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.

Decizia nr. 220 din 24 februarie 2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual
Art. 47 - (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe.
Art. 64 - (1) În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : (...) b) informarea cu privire la un subiect, fapt sau eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.