Comunicat de presă. Ședința publică a CNA din 05.12.2017 - sancțiuni

05.12.2017


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în ședință publică, Consiliul Național al Audiovizualului a analizat rapoartele întocmite de Serviciul Inspecție și a decis să aplice câte o somație publică :
- SC Digital Cable Systems SA pentru nerespectarea prevederilor art. 74 alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002 ;
- postului Kapital FM din Petroșani pentru încălcarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului ;
- SC Magnavox Com Filiala Craiova SRL pentru că nu a ținut cont de prevederile art. 74 alin. (3) și art. 82 alin. (1), (2) din Legea audiovizualului.

De asemenea, societatea Cable Vision SRL a fost sancționată cu amendă de 10.000 de lei pentru încălcarea prevederilor art. 74 alin. (3), art. 50 alin. (1) și art. 58 alin. (1) din Legea audiovizualului.

În urma analizării solicitărilor de prelungiri licențe audiovizuale, SC Atlas SRL Alba Iulia a fost sancționată cu somație publică pentru nerespectarea dispozițiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului.

În aceeași ședință, CNA a aprobat solicitarea S.C. Cable Vision SRL Botoșani de acordare a licenței audiovizuale prin rețele de comunicații electronice pentru Cable Vision TV din Sulița, jud. Botoșani (exclusiv videotext).

Biroul Comunicare și Relații cu Publicul


Prevederile legislației audiovizualului la care facem referire :

Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificările și completările ulterioare
ART. 50 (1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.
ART. 54 (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e)
ART. 58 (1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
ART. 74 (3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
ART. 82 (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.
(2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.