Comunicat CNA, 22.01.2013

22.01.2013


envoyer l'article par mail title=

În şedinţa publică din data de 22.01.2013, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis retragerea licenţei postului de televiziune OTV pentru nerespectarea prevederilor art. 57 alin. (1) litera d) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora, licenţa analogică se retrage dacă titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.

Consiliul a constatat că radiodifuzorul nu a făcut dovada achitării mai multor amenzi aplicate de CNA în anii 2009, 2010, 2011 şi 2012, fiind încălcate astfel prevederile art. 57 din Legea audiovizualului.

Având în vedere că decizia de a retrage licenţa deţinută de S.C. OCRAM TELEVIZIUNE S.R.L. produce efecte de la data comunicării radiodifuzorului, Consiliul Naţional al Audiovizualului solicită distribuitorilor de servicii de programe retransmise întreruperea difuzării prin satelit şi CATV a acestui program.

În timpul discuţiilor din şedinţă, s-a menţionat că societatea a solicitat, în iunie 2012, la Tribunalul Bucureşti, Secţia Civilă şi a şi obţinut atribuirea calităţii de « consumator captiv în raport cu CNA » până la data de 28 martie 2013, când i-ar fi expirat licenţa de drept. Sentinţa este definitivă, dar nu irevocabilă, iar CNA a făcut deja recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi va solicita şi prezenţa unor observatori străini.

În aceeaşi şedinţă, postul Orizont TV Tg. Lăpuş din jud. Maramureş a fost sancţionat cu somaţie publică pentru că, aşa cum a reieşit din raportul de monitorizare întocmit de Serviciul de Inspecţie pentru perioada 05.11 - 03.12.2012, radiodifuzorul a încălcat regimul publicităţii politice prin transmiterea unor emisiuni de promovare electorală în afara perioadei de campanie electorală, fapt interzis de art. 139 din Codul audiovizualului. La stabilirea sancţiunii s-a reţinut şi nerespectarea dispoziţiilor art. 3 din Decizia CNA nr. 738/2012, fiind constatate dezechilibre în emisiunile de dezbatere difuzate în perioada campaniei electorale.

De asemenea, la solicitarea reprezentantului societăţii S.C. Telecav S.R.L. din Cavnic, prezent la şedinţă, a fost reanalizată Decizia CNA nr. 25/15.01.2013 de sancţionare a societăţii cu amendă de 50.000 de lei, cuantumul amenzii reducându-se la 10.000 de lei. Consiliul a ţinut cont de faptul că societatea a făcut dovada depunerii documentelor necesare pentru obţinerea licenţei şi intrarea în legalitate.

CNA a aprobat solicitările de prelungire a licenţelor audiovizuale pentru Info TV Arad, CNS Roman şi Televiziunea Prahova.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul