Comunicat - Ședința CNA din data de 15.10.2013

15.10.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis să emită o decizie de intrare în legalitate în privinţa spoturilor aferente campaniei de promovare în spaţiul audiovizual a proiectului minier de la Roşia Montană.

După analiza raportului de monitorizare, întocmit de direcţia de specialitate, Consiliul a constatat că la derularea acestei campanii, radiodifuzorii nu au respectat prevederile art. 29 alin. (1) lit. f) şi g) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, conform cărora „Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii : (...) f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei ; g) să nu stimuleze comportamente dăunătoare mediului”. De asemenea, s-a reţinut şi faptul că au fost încălcate dispoziţiile art. 93 şi 104 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual (art. 93 „Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale”, art. 104 „Sunt interzise publicitatea şi teleshoppingul în care se utilizează practici comerciale înşelătoare sau practici comerciale agresive”).

De asemenea, Consiliul a analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru zece posturi centrale de televiziune cu privire la durata publicităţii inserate în intervale de o oră, perioada monitorizată fiind lunile iunie, iulie şi august 2013, intervalul orar 18:00 – 23:00. Constatând încălcări ale prevederilor art. 35 alin. (1) din Legea Audiovizualului nr. 504/2002 (“Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute”), Consiliul a decis să sancţioneze cu somaţie publică postul de televiziune România TV.

În aceeaşi şedinţă, CNA a admis contestaţia S.C. Astra Vagoane Călători S.A. Arad cu privire la sancționarea cu somație publică a postului West TV, fiind revocată, astfel, Decizia CNA nr. 511 din 01.10.2013.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul