Comunicat de presă

20.05.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică în data de 20 mai 2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au hotărât aplicarea următoarelor sancţiuni :

amendă în cuantum de 10.000 de lei cu intrare de îndată în legalitate pentru societatea RCS & RDS S.A care nu a respectat principiul „must carry” prevăzut de art. 82 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează faptul că „Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă” ;

decizie de somare cu intrare de îndată în legalitate pentru posturile de televiziune care difuzează spotul publicitar al RCS & RDS S.A. pentru oferta “4 servicii x 4 luni gratuite = 16 luni de servicii gratuite”. Spoturile trebuie să fie difuzate cu respectarea regulilor privind informarea corectă şi completă a publicului, astfel încât interesele financiare ale acestuia să nu fie afectate. După vizionarea spotului, ţinând cont şi de punctul de vedere exprimat de Consiliul Român pentru Publicitate, membrii Consiliului au constatat că acestea încalcă prevederile art. 107 şi pe cele ale art. 114 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.

În aceeaşi sedinţă publică, pe baza raportului Serviciului de Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale în vigoare, Consiliul a aplicat următoarele sancţiuni :

somaţie publică societăţii Alpha TV din Ploieşti pentru nerespectarea art. 57 alin. 1, 2 şi 3 din Codul audiovizualului cu privire la obligaţia radiodifuzorului de a decide (în termen de două zile de la data primirii cererii) şi de a comunica în scris solicitantului hotărârea luată cu privire la acordarea unui drept la replică (sesizare referitoare la emisiunea “Spune-ţi oful”, ediţia din data de 22.02.2010) ;

somaţie publică postului Radio Sibiu pentru încălcarea prevederilor legislaţiei audiovizuale referitoare la protecţia minorilor şi la modul de difuzare a producţiilor muzicale ce trebuie să respecte “criteriile de clasificare şi restricţiile orare de difuzare” (art. 39 alin. 2 din Legea audiovizualului privind protecţia copiilor coroborat cu art. 16 din Codul audiovizualului, respectiv art. 28 din Codul audiovizualului). De asemenea, prin difuzarea, în zilele de 01 şi 02.05.2010, a unei melodii (“Bingo”) cu conţinut comercial mascat au fost încălcate prevederile art. 29 alin. 1 din Legea audiovizualului. Monitorizarea postului s-a făcut în intervalul 29.04 – 05.05.2010.

Consiliul a aprobat prelungirea licenţei audiovizuale cu 9 ani pentru postul Radio 1 FM din localitatea Alexandria.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul