Comunicat de presă

25.11.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţă publică în data de 25.11.2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate pentru emisiunile matinale, difuzate de şapte posturi centrale de radio, în perioada 01.10 - 10.11.2010 şi au hotărât să sancţioneze următoarele posturi :

Radio ZU – amendă în cuantum de 10.000 de lei. În două ediţii ale emisiunii „Morning ZU”, din zilele de 29.10 şi 05.11.2010, prin limbajul licenţios folosit în timpul difuzării unor farse, radiodifuzorul nu a ţinut cont de prevederile legislaţiei audiovizuale privind protecţia minorilor, art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare precizând că “Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective” ;

Radio KISS FM – somaţie publică pentru emisiunea „Cronica Cârcotaşilor” (difuzată în intervalul orar 7:00-10:00), ediţia din data de 01.11.2010, în care a fost comentat, în mod vulgar, un articol cu conotaţii sexuale preluat dintr-o publicaţie scrisă, fără a respecta legislaţia audiovizuală cu privire la protecţia copiilor (art. 39 alin. 2 din Legea audiovizualului). De asemenea, în data de 08.11.2010, a fost difuzat un spot radio al cărui conţinut a încălcat art. 158 alin. (1) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual prin care este interzisă orice formă de publicitate pentru furnizarea de servicii medicale publice, de stat şi private ;

Radio 21 – somaţie publică pentru promovarea, în mai multe emisiuni, a unui site de unde puteau fi cumpărate anvelope de iarnă pentru autoturisme, cu încălcarea art. 29 alin. (1) lit. 2) din Legea audiovizualului care reglementează difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale, printre care şi faptul că acestea trebuie să fie uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise.

În aceeaşi sedinţă publică, pe baza raportului Serviciului de Inspecţie pentru posturile de televiziune din teritoriu, pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale în vigoare, CNA a aplicat următoarele sancţiuni :

amendă în cuantum de 5.000 de lei postului RTT Braşov pentru emisiunile “Jurnal RTT” şi “Unda de şoc”, difuzate în zilele de 07 şi 08.10.2010. Radiodifuzorul a încălcat prevederile art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului referitoare la obligaţia de a asigura imparţialitatea, echilibrul şi de a favoriza libera formare a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie. Consiliul a reţinut şi faptul că o ştire transmisă în “Jurnalul RTT” din 27.10.2010 nu a ţinut seama de condiţiile legale de difuzare a înregistrărilor făcute cu camera ascunsă ;

somaţii publice posturilor Mix TV şi Mix 2 pentru “Ştirile Mix TV” din 16 şi 17.11.2010, în care s-au adus diverse acuzaţii Primarului Municipiului Braşov, fără a solicita un punct de vedere cu privire la afirmaţiile făcute în grupajele de ştiri, fiind încălcat astfel art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului ;

somaţie publică postului TV Bacău pentru emisiunea de dezbatere “Deşteptarea de seară”, ediţia din 22.11.2010, în care invitaţii din studio au adus acuzaţii Primarului Municipiului Bacău, fără ca moderatorul să asigure un echilibru prin crearea cadrului adecvat exprimării principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie, aşa cum stipulează art. 71 alin. (1) lit. a) din Codul audiovizualului.

Pe baza raportului Serviciului de Inspecţie privind unele reţele CATV din teritoriu, pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 74 alin. 3 din Legea Audiovizualului („Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului”) şi, după caz, a art. 82 din Lege cu privire la obligaţia de a include în ofertă anumite servicii de programe conform prevederilor legale, Consiliul a decis sancţionarea următoarelor societăţi :

INTERACTION BLUE S.R.L. - amendă în cuantum de 15.000 lei ;

CCC BLUE TELECOM S.A., TV SAT 2002 S.R.L., TORO MEDIA S.R.L. - amendă în cuantum de 10.000 lei, fiecare ;

NIV TV S.R.L., CALEV TRANS S.R.L., SIMBEX S.R.L, DTV MEDIA SAT S.R.L, REAL ZONE S.R.L. şi GEBA SISTEM S.R.L. - somaţii publice.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul