Comunicat de presă

07.09.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 07.09.2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au analizat raportul de monitorizare întocmit de direcţia de specialitate, pentru 10 posturi centrale de televiziune (în perioada 26.07.2010 – 1.08.2010 şi 2.08.2010 – 8.08.2010), având ca temă duratele orare ale inserţiilor de publicitate şi publicitatea mascată. Pentru că nu a respectat condiţiile de difuzare a publicităţii, depăşind, în mod repetat, timpul de 12 minute pe oră alocat publicităţii, postul OTV a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 30.000 lei. Art. 35 alin. 1 din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, stipulează că “(1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute (...)”.

Radiodifuzorul a încălcat şi prevederile art. 27 (1) din Legea Audiovizualului nr. 504/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că „Publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.”

Pentru expirarea termenului de intrare în funcţiune, Consiliul a hotărât Decizie de somare cu intrare în legalitate în 30 de zile pentru 5 societăţi : CONSILIUL LOCAL Valea Salciei, S.C. Grupul Media CAMINA (GMC) S.R.L., S.C. ORA 7 S.R.L., S.C. CINE VIDEO S.R.L. şi S.C. UNICORN PRODUCTION S.R.L.

În aceeaşi şedinţă publică, C.N.A. a aprobat solicitări de acordare a licenţelor audiovizuale prin reţele de comunicaţii pentru Absolut TV, E TV Galaţi – Brăila, TV City, precum şi solicitările de licenţe audiovizuale prin reţele de comunicaţii electronice (videotext) pentru Videotext Ghimeş Făget şi Sălăjanu TV Meseşenii de Jos.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul