Comunicat de presă - Ședința din 01.10.2013

01.10.2013


envoyer l'article par mail title=

Întrunit în şedinţă publică, după analiza rapoartelor întocmite de Serviciul Inspecţie ca urmare a reclamaţiilor primite pentru posturile din teritoriu, Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis aplicarea următoarelor sancţiuni :

- Amendă în cuantum de 10.000 de lei postului de televiziune RTV Galaţi. Membrii Consiliului au constatat că în emisiunea „Punctual”, ediţii din lunile iunie-august 2013, nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, respectiv, ale art. 66 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul audiovizualului. Conform art. 3 alin (2) : „Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor” ;

- Somaţie publică postului West TV din Arad pentru mai multe ediţii ale emisiunii „Monitor” din lunile iunie şi iulie 2013. La difuzarea acestora, postul a încălcat prevederile art. 64 alin. (1) lit a) şi b) şi ale art. 65 lit. b) din Codul audiovizualului. Art. 64 alin. (1) precizează că “În virtutea dreptului fundamental al publicului la informare, furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele principii : a) asigurarea unei distincţii clare între fapte şi opinii ; b) informarea cu privire la un fapt sau un eveniment să fie corectă, verificată şi prezentată în mod imparţial şi cu bună-credinţă.” De asemenea, a fost reţinut şi art. 65, potrivit căruia “În emisiunile de ştiri şi dezbateri, radiodifuzorii trebuie să respecte următoarele reguli : (…) b) între subiectul tratat şi imaginile ce însoţesc comentariul să existe o conexiune reală” ;

- Somaţie publică postului Ten TV din Lugoj. Aşa cum a reieşit din rapoartele de monitorizare, referitoare la ediţii ale unor emisiuni de ştiri sau dezbatere, difuzate în luna iunie şi în data de 1 iulie, radiodifuzorul nu a respectat prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) şi ale art. 29 alin. (1) şi (2) din Codul audiovizualului. Art. 29 (1) „Programele de ştiri şi de actualităţi se supun cerinţelor de protecţie a minorilor şi vizionării în familie. (2) Înainte de difuzarea unor imagini şocante, a unor scene de violenţă sau cu impact emoţional negativ care pot impresiona în mod neplăcut telespectatorii, aceştia vor fi avertizaţi verbal « Atenţie ! Imagini care pot afecta emoţional telespectatorii. », menţiune ce va fi şi afişată static şi lizibil ; radiodifuzorii nu pot prezenta scene de violenţă în mod repetat în cadrul aceleiaşi producţii audiovizuale.” Art. 41 (1) “Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza : (…) b) imagini ale persoanei fără discernământ sau decedate, fără acordul familiei”.

În aceeaşi şedinţă, Consiliul a decis să acorde licenţă audiovizuală prin satelit societăţii World Media Resources SRL București pentru postul WMR Bussines TV. Totodată, membrii Consiliului au admis contestaţiile depuse de S.C. Sonic Media SRL Piatra Neamț împotriva Deciziei CNA de retragere a licenței audiovizuale pentru postul Giga TV, respectiv, de SC Europe Developpement International-R SA București împotriva Deciziei C.N.A. nr. 452/22.08.2013.

Biroul Comunicare şi Relaţii cu Publicul