Comunicat

09.04.2010


envoyer l'article par mail title=

Întruniţi în şedinţa publică din data de 08.04.2010, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului au aprobat forma finală a Raportului anual de activitate al CNA pe anul 2009, raport ce va fi înaintat Parlamentului până la data de 15 aprilie 2010, conform prevederilor art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care precizează : ”(1) Activitatea Consiliului este analizată de către Parlament, prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior (...) (2) Raportul anual de activitate a Consiliului se depune la comisiile de specialitate ale Parlamentului, până la data de 15 aprilie (...)”.

Raportul cuprinde, în prima parte, o descriere a momentelor de referinţă ale activităţii Consiliului pe anul anterior şi strategia de dezvoltare a pieţei audiovizuale, iar în partea a doua sunt detaliate activităţile ce privesc monitorizarea posturilor de radio şi televiziune, reglementarea, inspecţia în teritoriu, relaţiile europene, resursele umane, comunicarea şi relaţiile cu publicul, sancţiunile aplicate radiodifuzorilor, precum şi situaţia economico-financiară şi de audit intern.

În anul 2009, prin modificarea şi completarea Legii audiovizualului au fost introduse noi reglementări referitoare la relaxarea normelor privind regimul publicităţii şi articole ce stabilesc cadrul juridic general necesar procesului de tranziţie de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră. De asemenea, după modificările şi completările aduse Legii audiovizualului, de către Parlament, limita maximă a amenzilor a fost majorată până la 200.000 de lei.

Pentru încălcarea normelor din domeniul audiovizual, Consiliul a aplicat, în cursul anului 2009, 624 de sancţiuni, dintre care 248 de amenzi, în cuantum total de 2.177.500 de lei şi 374 de somaţii publice, în comparaţie cu anul 2008, când amenzile date de CNA au fost în cuantum total de 750.000 de lei. Cele mai multe sancţiuni au fost aplicate în anul 2009 pentru încălcarea prevederilor legislaţiei audiovizuale privind asigurarea informării corecte şi a pluralismului (113 sancţiuni), protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine (102 sancţiuni), protecţia copiilor (101 sancţiuni) sau nerespectarea regulilor de sponsorizare, publicitate şi teleshopping în audiovizual (93 sancţiuni). De asemenea, au fost emise 23 de decizii de intrare în legalitate pentru nerespectarea condiţiilor de difuzare a publicităţii, în cazul transmiterii unor spoturi radio/TV de promovare a produselor sau serviciilor. Deciziile de amendare au fost transmise la administraţiile de finanţe publice competente în vederea executării silite, conform prevederilor legislaţiei fiscale. Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale, banii proveniţi din amenzi alimentează bugetul de stat.

Începând cu data de 15 aprilie 2010, Raportul de activitate pe anul 2009 va putea fi consultat pe site-ul instituţiei (www.cna.ro) la rubrica Bibliotecă, secţiunea Rapoarte anuale.

Preşedinte C.N.A.,

Răsvan Popescu