Decizia nr. 168 din 11.03.2014

18.03.2014


envoyer l'article par mail title=


 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 11 martie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Direcţia Monitorizare, în baza reclamaţiei înregistrate la CNA cu nr. 12868/20.11.2013 cu privire la conţinutul spotului publicitar „Dona” difuzat de posturile de televiziune PRO TV, NAŢIONAL TV, ROMÂNIA TV, KANAL D, AXN şi UNIVERSAL CHANNEL, în perioada 19 - 29 noiembrie 2013.

 Analizând conţinutul spotului ce a făcut obiectul raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că acesta încalcă prevederile art. 93 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, comunicările comerciale audiovizuale trebuie să respecte, indiferent de formă şi de durată, principiile de protecţie a minorului, de informare corectă a publicului, de respectare a demnităţii umane, de asigurare a unei concurenţe loiale. Conform raportului de monitorizare, spotul a fost difuzat pe posturile de televiziune PRO TV în data de 19.11.2013, la ora 16.19, NAŢIONAL TV în data de 29.11.2013, ora 14.23, ROMÂNIA TV în data de 19.09.2013, ora 18.35, KANAL D în data de 20.12.2013, ora 22.53, AXN în data de 19.09.2013, ora 20.53 şi UNIVERSAL CHANNEL în data de 19.09.2013, ora 21.24.

 Spotul publicitar “Dona” a avut următorul conţinut : “Reclama se desfăşoară într-o farmacie. Are loc următorul dialog : Farmacistă : Poftiţi produsele dvs. Clientă : Cât mai am de plată la ele ? Farmacistă : Diferenţa o suportăm noi. Clientă : Cum aşa ? Farmacistă : La farmaciile Dona găsiţi disponibile peste 1000 de produse cu 0 diferenţă de plată. Clientă : Asta înseamnă că diferenţa rămâne doar pentru mine. Având ca imagini sigla farmaciei, cardul de la farmacia Dona, adresa de site interro_liens_callback şi titrat în partea inferioară Ofertă valabilă în toate farmaciile Dona pe baza cardului de fidelitate, până la 31.12.2013, în limita stocului disponibil, pentru pacienţii asiguraţi CNAS, din off s-a continuat cu : Voce : Intră pe site-ul calculeazăreţeta.ro sau întreabă în farmacie care sunt produsele din ofertă. Farmaciile Dona drumul spre sănătate.” În raport de conţinutul spotului analizat, membrii Consiliului au constatat că acesta a fost difuzat cu încălcarea principiilor de informare corectă a publicului şi de concurenţă loială, principii expres prevăzute la art. 93 din Codul audiovizualului.

 Astfel, membrii Consiliului au constatat că afirmaţia potrivit căreia „La farmaciile Dona găsiţi disponibile peste 1000 de produse cu 0 diferenţă de plată.” este de natură să inducă în eroare publicul, în calitatea lui de consumator, cu privire la veridicitatea informaţiilor prezentate. Cu privire la această afirmaţie conţinută în spot, respectiv „1000 de produse cu 0 diferenţă de plată”, în sesizarea formulată de Colegiul Farmaciştilor din Romania - filiala Cluj se suţine că din cele „1000 de produse”, de fapt, în realitate, „991 sunt medicamente care se eliberează pe bază de prescripţie medicală şi numai 9 sunt alte produse, în speţă teste pentru determinarea glicemiei, dar numai acelea care beneficiază de gratuitate în Programul Naţional de Diabet şi se eliberează tot în baza prescripţiei medicale, gratuit.”

 În legătură cu cele „1000 de produse cu 0 diferenţă de plată” în cadrul spotului se face referire la site-ul interro_liens_callback, prin a cărui accesare se poate constata postarea unei liste în care sunt menţionate, în ordine alfabetică, cele 1000 de produse. Potrivit informaţiilor prezentate pe site-ul respectiv, pentru cele 1000 de produse, menţionate în listă şi despre care se face vorbire în spot, pacienţii nu datorează coplata în farmaciile “Dona” cu condiţia îndeplinirii cumultative a două cerinţe : prezentarea unei prescripţii valabile, decontabile în sistemul de asigurări de sănătate pentru care farmacia are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate şi prezentarea unui card de fidelitate „Farmaciile DONA”.
 Prin urmare, mesajul spotului potrivit căruia publicul consumator căruia se adresează ar beneficia de „1000 de produse cu 0 diferenţă de plată” este de natură să exploateze credulitatea acestuia, întrucât induce ideea că posesorii unei reţete eliberate în sistemul de asigurări de sănătate ar putea beneficia de reduceri ale coplăţii numai din partea farmaciilor Dona, în condiţiile în care potenţialii pacienţi au gratuitate la majoritatea medicamentelor menţionate în listă şi la testele de glicemie, în oricare altă farmacie şi nu numai în cele promovate prin spot.

 În acelaşi sens, în sesizarea primită la CNA se menţionază faptul că în Hotărârea Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului nr. 18/08.08.2013 se prevede următoarele :
 “Art. 43 : Este interzis ca DAPP şi părţi terţe care acţionează în numele acestora pe baza unui contract să facă publicitate la medicamente către publicul larg care sa coţină oferte promoţionale (de ex : la o curie cumpărată, primeşti.... « , sau “X + Y si beneficiezi de un cadou/ discount » etc.) sau referiri la discount-uri, reduceri de preţ, preţuri speciale. Este interzis, de asemenea, societăţilor cu obiect de activitate comercial (farmacii autorizate sau părţi terţe sa faca acest tip de publicitate adresat publicului larg.
 Art. 44 Orice formă de publicitate destinată publicului larg : (1) trebuie să fie concepută astfel încât să reiasă în mod evident caracterul publicitar al mesajului şi produsul să poata fi clar identificat ca medicament ;”
 Faţă de toate aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că o astfel de promovare este de natură să inducă în eroare publicul cu privire la corectitudinea informaţiilor prezentate în spot, fapt de natură a prejudicia interesele publicului în calitate de consumator.
 Or, principiile de informare corectă a publicului şi de asigurare a unei concurenţe loiale trebuie să guverneze orice comunicare comercială audiovizuală, în speţă, publicitate şi teleshopping. Consiliul consideră că numai respectarea prevederilor legale poate asigura o informare corectă şi completă a publicului telespectator şi o competiţie loială între comercianţii care îşi promovează produsele şi serviciile pe posturile de televiziune.

 Pentru aceste considerente, cu respectarea prevederilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului dispune intrarea în legalitate în privinţa spotului publicitar în sensul ca, în situaţia reluării difuzării lui, să respecte condiţiile specifice comunicărilor comerciale prevăzute de legislaţia audiovizuală.