Decizia nr. 685 din 22.12.2014

23.12.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L.
 Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 48, judeţul Buzău

 pentru postul de televiziune FOCUS TV
 Focşani, Str. Republicii nr. 9, et. 2, jud. Vrancea

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări cu privire la solicitarea de prelungire a duratei de valabilitate a licenţei audiovizuale acordate S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. pentru serviciul de programe FOCUS TV din localitatea Focşani. Postul de televiziune FOCUS TV aparţine S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 388.4/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1307.1/26.07.2012 pentru localitatea Focşani, judeţul Vrancea).

 În urma analizării Notei prezentate de Biroul Licenţe Autorizări, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. a încălcat prevederile art. 20 alin. (2) Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, cererea de prelungire, conform formularului-tip prevăzut în anexa nr. 1, se depune la CNA cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei şi va fi însoţită de următoarele documente, în original :
 a) licenţa audiovizuală ;
 b) decizia de autorizare ;
 c) documentele prevăzute la art. 4 alin. (2) - (4), după caz, în funcţie de statutul juridic al solicitantului, precum şi documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), e) şi k).

 Analizând cererea de prelungire a licenţei audiovizuale pentru postul FOCUS TV din localitatea Focşani, membrii Consiliului au constatat că S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. nu a depus solicitarea cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a licenţei, situaţie de natură să contravină normelor menţionate.
 Astfel, aşa cum rezultă din Nota întocmită de Biroul Licenţe Autorizări şi din consemnările formulate pe cererea nr. 14235/11.12.2014, completată la 15.12.2014, termenul de valabilitate a licenţei audiovizuale urmează să exprire la data de 01.01.2015, iar solicitarea de prelungire a duratei licenţei a fost înregistrată la CNA în 11.12.2014.

 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile legale de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a decis sancţionarea radiodifuzorului S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. cu somaţie publică.
 Supusă la vot, propunerea de somare a radiodifuzorului a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 23 din Decizia nr. 277/2013 şi ale art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 Decizie

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 388.4/23.05.2006 şi decizia de autorizare nr. 1307.1/26.07.2012 pentru postul de televiziune FOCUS TV din localitatea Focşani, judeţul Vrancea) se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Decizia nr. 277/2013 privind procedura de acordare, de modificare, de prelungire a valabilităţii şi de cedare a licenţei şi a deciziei de autorizare audiovizuală, cu excepţia celor pentru difuzare în sistem digital terestru, precum şi condiţiile privind difuzarea de programe locale, retransmiterea sau preluarea de programe ale altor radiodifuzori, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, în intervalul orar 18.00 - 22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. MEDIA GRUP PRODUCTION S.R.L. cu somaţie publică, întrucât societatea nu a depus cererea de solicitare a prelungirii licenţei audiovizuale pentru postul FOCUS TV din Focşani cu cel puţin 60 de zile înainte de expriarea duratei de valabilitate a licenţei, situaţie de natură să contravină prevederilor art. 20 din Decizia nr. 277/2013.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.