Decizia nr. 689 din 23.12.2014

30.12.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către :
 S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L., Baia Mare, B-dul Bucureşti nr. 3, Jud. Maramureş

CUI 24618271

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L., împotriva Deciziei CNA nr. 586 din 02.10.2014 privind amendarea cu 15.000 lei

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 decembrie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia formulată de S.C. EMARAMUREŞ MEDIA S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 5213/24.11.2014, prin care se solicită, în principal, anularea Deciziei nr. 586/02.10.2014 privind amendarea cu 15.000 lei.

 Sancţiunea contestată a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a articolelor 40 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Analizând cererea, membrii Consiliului au constatat că, în esenţă, motivele invocate vizează aspecte de fond referitoare la situaţia de fapt şi de drept reţinută de Consiliu.

 Astfel, în decizie s-a reţinut că membrii Consiliului au constatat că în materialul audiovizual prezentat de către radiodifuzor, în mod repetat, în luna aprilie 2014, sub forma unui spot (fără ca acesta să constituie, în fapt, publicitate) sunt formulate o serie de acuzaţii la adresa d-lui Boitor, directorul DGASPC Maramureş, nefiind dată şi acestuia posibilitatea de a-şi exprima un punct de vedere cu privire la afirmaţiile acuzatoare prezentate, ceea ce contravine prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului. Având în vedere că este vorba despre un material înregistrat, radiodifuzorul ar fi avut obligaţia legală şi posibilitatea tehnică de a prezenta în cadrul lui şi opinia persoanei acuzate, respectiv a d-lui Boitor, pentru ca publicul să poată evalua cât de justificate sunt faptele imputate.

 Prin contestaţie, în apărare, radiodifuzorul argumentează că s-a încercat contactarea telefonică a d-lui Boitor, în timpul emisiunii şi că realizatorul emisiunii a arătat, anticipat, copia unui document oficial care concluzionează că un copil a murit din cauza refuzului directorului general DGASPC Maramureş de a semna decizia de plasare a copilului în regim de urgenţă.

 Or, la aplicarea sancţiunii s-a avut în vedere faptul că s-a încercat contactarea telefonică a persoanei acuzate, dar s-a apreciat că un astfel de demers nu este de natură să suplinească ori să înlăture celelalte obligaţii prevăzute de legislaţia audiovizuală, astfel încât să nu fie afectate nici imaginea persoanei şi nici dreptul la informare al publicului în legătură cu faptele prezentate.

 În privinţa celorlalte aspecte, raportat la faptul că, în materialul audiovizual transmis, în mod repetat, de radiodifuzor în luna aprilie 2014, au fost prezentate şi imagini ale minorului de 9 ani decedat în urmă cu 5 ani, fără ca difuzarea acestor imagini să fie de un interes public justificat, membrii Consiliului au apreciat că o astfel de abordare a avut un impact emoţional negativ asupra publicului. Asocierea informaţiilor despre cazul acestui minor decedat în condiţii tragice cu imaginea lui nu oferea publicului un plus de informaţie, ci a fost de natură să accentueze acuzaţiile formulate la adresa directorului DGASPC Maramureş, fiind astfel acuzaţii nefondate şi, în realitate, s-a folosit un limbaj injurios.

 Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului, prin vot unanim exprimat în şedinţa publică din data de 18 decembrie 2014, respinge contestaţia, ca neîntemeiată.