Decizia nr. 177 din 18.03.2014

20.03.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. ANTENA 3 S.A.
 Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, C.U.I. R15971591

 pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

 privind obligaţia radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. de a acorda dreptul la replică domnului MANOLEA ALIODOR

 Întrunit în şedinţă publică în ziua 18 martie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat Plângerea prealabilă, înregistrată sub nr. 13438 rev./19.02.2014, formulată de dl. Manolea Aliodor împotriva adresei nr. 13438 RF/15.01.2014, prin care CNA a răspuns petentului că solicitarea sa ca radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. să îi acorde dreptul la replică pentru o serie de fapte neadevărate prezentate în două ediţii ale emisiunii « Sinteza zilei » din 03 şi, respectiv, 04 decembrie 2013, a fost respinsă, neîntrunind condiţia de cvorum prevăzută de art. 15 din Legea audiovizualului.
 Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS&CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală S-TV nr. 76.3/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-2/24.06.2005).

 În urma analizării solicitării, membrii Consiliului au reanalizat materialele audiovizuale ce au constituit obiect al solicitării dreptului la replică şi au apreciat că afimaţiile referitoare la profesia exercitată de dl. Aliodor Manolea sunt de natură să creeze confuzie sub aspectul informării publicului, iar imaginea şi reputaţia profesională ale d-lui Manolea să fie prejudiciate.
 În consecinţă, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul a admis Plângerea prealabilă, a decis revocarea adresei nr. 13438 RF/15.01.2014 şi, pe cale de consecinţă, a hotărât ca radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. să acorde drept la replică d-lui MANOLEA ALIODOR, în condiţiile prevăzute de articolele 57 alin. (4) şi 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, pentru prezentarea de fapte neadevărate de către postul de televiziune ANTENA 3 în cadrul ediţiilor din 03 şi 04 decembrie 2013 ale emisiunii « Sinteza zilei ».