Decizia nr. 178 din 18.03.2014

21.03.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. HAPPY MUSIC S.R.L. cu sediul în BUCUREŞTI, Str. Slt. Zaharia nr. 6, sector 1, CUI 22472918

 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. HAPPY MUSIC S.R.L. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 117/06.02.2014

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 18 martie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 2410 din 25.02.2014, formulată de S.C. HAPPY MUSIC S.R.L. împotriva Deciziei CNA nr. 117 din 06 februarie 2014, prin care această societate, ce deţine postul MYNELE TV, a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 96 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Analizând contestaţia formulată, membrii Consiliului au constatat că aceasta este neîntemeiată pentru următoarele motive : Susținerea contestatoarei potrivit căreia nu a mai fost sancționată anterior nu constituie un argument care să înlăture constatările Consiliului, ci este un criteriu de individualizare a sancțiunii, conform art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe care Consiliul l-a avut în vedere la aplicarea amenzii.
 Mai mult, Consiliul a constatat că în perioda 2009 - 2012, postul MYNELE TV, nu a fost controlat și monitorizat de CNA, afirmația contestatoarei că nu ar fi încălcat legislația audiovizuală în această perioadă neputând constitui un criteriu în luarea măsurii sancționatorii. La cererea Consiliului, reprezentantul radiodifuzorului s-a angajat să pună la dispoziția CNA, în cel mai scurt timp, media planning-ul publicității (planul de difuzare al spoturilor publicitare, întocmit pe zile și ore de prezentare, încheiat între beneficiarul publicității și radiodifuzor), angajament pe care nu l-a respectat.

 În ce privește referirea contestatoarei la cuantumul amenzii aplicate, precizăm că sancțiunea a fost aplicată pentru încălcarea unei interdicții expres prevăzute de Codul audiovizual prin art. 96 alin. (1), respectiv a comunicărilor comerciale pentru convorbiri erotice și pentru servicii cu destinații sexuală, faptă considerată de Consiliu ca fiind de o gravitate deosebită, orele de difuzare a respectivelor comunicări comerciale neavând nicio relevanță, atât timp cât legiutorul a interzis o astfel de publicitate.
 Precizăm că însăși contestarea cuantumului amenzii, reprezintă o recunoaștere a faptei și este de natură a susține implicit că decizia Consiliului a fost legală și temeinică, în condițiile în care societatea nu a respectat obligațiile prevăzute de art. 96 alin. (1) din Codul audiovizual.
 Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.