Decizia nr. 246 din 01.04.2014

07.04.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. ANTENA 3 S.A.
 Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, C.U.I. R15971591

 pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

 privind obligaţia radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. de a acorda dreptul la replică domnului MIHAIL NEAMŢU

 Întrunit în şedinţă publică în ziua 01 aprilie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat reclamaţia înregistrată sub nr. 3680/17.03.2014, formulată de dl. Mihail Neamţu, prin care acesta a făcut cunoscută Consiliului nemulţumirea sa faţă de o serie de afirmaţii pe care le-a considerat ca fiind neadevărate şi, pe cale de consecinţă, calomniatoare, formulate în termeni insultători, în cadrul emisiunii « Sinteza zilei », difuzate de radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. în data de 16.03.2014.
 Postul de televiziune ANTENA 3 - NEWS&CURRENT AFFAIRS aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA 3 S.A. (licenţa audiovizuală S-TV nr. 76.3/16.12.2003 şi decizia de autorizare nr. 882.0-2/24.06.2005).
 În şedinţa publică, membrii Consiliului au analizat materialele audiovizuale ce au constituit obiect al reclamaţiei şi l-au audiat pe dl. Mihail Neamţu.

 Dl. Neamţu a făcut o serie de precizări în scopul de a dezminţi unele dintre acuzaţiile formulate la adresa lui de către radiodifuzor, în speţă cele referitoare la « neolegionarism » şi « nazism ». Din înregistrările vizionate a reieşit că, la un moment dat, sub titlul : « Sinteza zilei » prezintă « Neolegionarul propagandei băsiste », au fost difuzate imagini în care dl. Mihail Neamţu apărea în ipostaze publice (începând cu cele de la Referendum şi terminând cu recitarea poeziei : „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane”). În timpul derulării imaginilor respective pe ecran au fost inserate şi alte „înscrisuri” : Adolescentul Mihail Neamţu simpatizant al legionarilor strigă închiderea Antenelor ! ; Un “fripturist” extremist !!! ; Mihail Neamţu începe să fie identificat din ce în ce mai mult cu un legionar întârziat ! ; Mihail Neamţu pe vremea când cocheta cu cercurile neolegionare româneşti !!! ; Agitatul Mihail Neamţu alături de Traian Băsescu cerând BOICOT împotriva Antenei 3 !!! ; Întrucât Mihail Neamţu este alături de Băsescu, ar fi interesant să aflăm care este opinia cancelariilor occidentale în legătură cu această încuscrire dintre preşedintele României şi tânărul legionar Mihail Neamţu !!!" De asemenea, în mai multe rânduri, în cadrul dezbaterilor din timpul emisiunii pe această temă, acuzaţiile cu privire la neolegionarism au fost reluate.
 În urma dezbaterilor, membrii Consiliului au considerat că afirmaţiile acuzatoare formulate de radiodifuzor la adresa d-lui Mihail Neamţu nu au fost însoţite şi de un punct de vedere al acestuia cu privire la problemele supuse dezbaterii publice, obligaţie prevăzută de art. 40 alin. (1) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele acuzate au dreptul să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere ; dacă acuzaţiile sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars ; în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie să se precizeze acest fapt.
 Faţă de aspectele constatate, pentru o corectă informare a publicului, dar şi pentru respectarea dreptului la imagine şi a reputaţiei persoanei, Consiliul a decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, să admită solicitarea d-lui Mihail Neamţu, în sensul ca radiodifuzorul S.C. ANTENA 3 S.A. să îi acorde dreptul la replică, în condiţiile prevăzute de articolele 57 şi 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.