Decizia nr. 263 din 10.04.2014

18.04.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind amendarea cu 100.000 lei a S.C. CABLE CHANNEL S.A. Bucureşti, Str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, et. 6, ap. 14A, sector 2 C.U.I. RO 29149435

 pentru postul de televiziune RTL II

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 aprilie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi reclamaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 874/22.01.2014, cu privire la emisiunea „Lumea reală/Való Világ” difuzată în data 14.01.2014, de postul RTL II. Postul de televiziune RTL II aparţine radiodifuzorului S.C. CABLE CHANNEL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 299.1/17.07.2012 eliberată la data de 14.05.2013, decizia de autorizare nr. 1839.0-1/13.09.2012 eliberată la data 14.05.2013).

 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. CABLE CHANNEL S.A. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 18 lit. b) şi 19 alin. (2) lit. e) şi g) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform prevederilor invocate din Codul audiovizualului :

  • art. 18 lit. b) : Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6.00 – 23.00 producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen.
  • art. 19 alin. (2) : Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
     e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;
     g) tipologia eroilor, scopul acţiunii acestora, gradul de recurgere la violenţă.

 În fapt, în data de 14.01.2014, de la ora 21.30, postul RTL II a difuzat emisiunea “Lumea reală/Való Világ”, în cadrul căreia a fost transmisă o scenă, care a avut un conţinut obscen de natură a prejudicia dezvoltarea mentală şi morală a minorilor.
 Astfel, în cadrul emisiunii menţionate, în intervalul orar 22.14-22.20, cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere a concurentei Alexa a avut loc următoarea scenă, a cărei descriere o redăm din raportul de monitorizare : „Prezentator : Muşchii lui Gyúrós Józsi au scăzut dar în ciuda acestui lucru îi place mult Alexei. S-a nimerit bine, ieri a fost şi ziua Alexei. Băieţii s-au pregătit cu dansul helicopterului care le-a plăcut şi celorlalte fete. În casă, trei concurenţi şi trei concurente printre care şi sărbătorita, Alexa :

  • Da, eu stau la mijloc.
  • Hai, dragă.
  • Stai la mijloc, frumos.
  • E bine aşa. Aurelio, îmbrăcat şi cu ţigarea în colţul gurii, îşi trece un prosop printre picioare de mai multe ori, în râsul general al fetelor (3 secunde). Alexa : Dă-ţi jos pantalonii. Acesta îşi dă jos blugii şi rămâne în chiloţi. Charlotte : Deci ? Alexa : Îmi place că băiatul are ( ?) După ce învârte blugii deasupra capului, Aurelio îi aruncă peste un alt concurent. Alexa : Jos pantalonii şi bluza ! Aurelio cu bluza încă pe el îşi dă jos şi chiloţii iar partea intimă este blurată. Aurelio, în Camera Secretelor : Nu-mi e ruşine cu corpul. După mine toată lumea s-a născut goală şi dacă pentru trei tipe, dintre care una îşi serbează ziua, cineva dansează eu sunt de acord. Chiar trebuie. Fetele : Helicopterul, te rugăm ! Ora 22.15 : Aurelio doar cu bluza pe el şi cu partea intimă blurată mişcă din bazin. Fetele : Aşa. (rotind din mână) Fă helicopterul ! Aurelio cu bluza pe el şi cu partea intimă blurată mişcă din bazin. Aurelio : Producţia asta (neinteligibil). Aurelio, în Camera Secretelor : Dacă Aurelio nu ar fi început distracţia, aş fi vrut să văd ce ar fi făcut Józsi dacă era primul la dans. Józsi se apropie de fete mişcându-se în ritmul muzicii şi descheindu-şi cămaşa. Fetele : Mai aproape. Alexa îl trage pe Józsi de cămaşă, iar acesta i se aşează în braţe. Józsi, în Camera Secretelor : Se vede din gesturi că Alexei (neinteligibil), dar pe mine nu mă interesează. Józsi, cu spatele către fete, în cămaşă şi chiloţi, îşi dă cămaşa jos. Alexa îl trage de chiloţi. Dosul lui Józsi pe jumătate acoperit este blurat. Acesta se întoarce şi-şi pune cămaşa după gâtul Alexei. Alexa : Mişcă-ţi popoul. (şi-i dă o palmă peste dos) Józsi cu spatele către fete se apleacă în faţă şi-şi mângâie dosul. Alexa, în Camera Secretelor : Józsi a dansat foarte bine. M-a surprins. Îşi mişcă bine funduleţul usturoiat. Alexa : Să vedem fundul din spate ! Józsi cu spatele către fete şi-a coborât chiloţii şi se mişcă în ritmul muzicii. Dosul îi este blurat. Alexa îi mai trage o palmă peste dos. Józsi îşi trage la loc chiloţii, se întoarce cu faţa la fete şi continuă să se mişte în ritmul muzicii. Ora 22.16 : Alexa, în Camera Secretelor : Am flirtat cu gândul la vederea băieţilor. Am spus că imi trebuie un program de chippendales. Simon, îmbrăcat ca un cerşetor şi cu un cornet la şliţ : Temeţi-vă, fetelor, o să fie foarte dur. Charlotte : Dar trebuie să dansezi ! Simon : O să dansez, fii atentă, cenuşăreasa (varianta masculină – n.m.). Simon ia o bucăţică de ananas în gură. Charlotte, în Camera Secretelor : O, Simon e cel mai în formă aici. Păi când a venit şi a început să danseze, chiar a fost foarte bun. Alexa : Dezbracă-te Simon ! Acesta îşi mişcă bazinul înainte şi înapoi în ritmul muzicii. Simon : Luaţi... Bucăţica de ananas trece din gura lui Simon la Charlotte, apoi la Alexa şi la ultima concurentă. După care Simon se urcă pe măsuţă. Concurentă : Dezbracă-te. Simon : Nu mă dezbrac. Concurentă : Dezbracă-te. Intră în scenă Zsolt care-şi dă jos tricoul în ţipetele fetelor. Alexa : Vino la mami ! Acesta îi pune Alexei tricoul după gât şi îi trage capul în zona şliţului. Apoi îşi pune miere pe abdomen, iar Alexa îi linge mierea în timp ce Zsolt îşi mişcă bazinul înainte-înapoi. Alexa, în Camera Secretelor : Pe când lingeam mierea pe abdomenul băieţilor, mă gândeam că îmi place mierea. Dar numai pe abdomenul băieţilor. Alexa : Dă-ţi jos pantalonii ! Alexa, în Camera Secretelor : Cu fiecare băiat am flirtat în gând. Îmi ziceam : Doamne, băieţii ăştia ştiu ceva. Fiecare avea o aşa mişcare a şoldurilor ! Priveam atentă. Prezentator : Râsul ăsta e de milioane. La petrecerile obişnuite, totuşi nu, dar la petrecerile aniversare şi la noi se subînţelege mereu că „helicopterul” e în aer. Aşa că ce s-a petrecut e normal. Şi astă seară e ziua unei colege. O să vedem ce ne aduce seara. După cum am promis de mai multe ori pe parcursul emisiunii şi azi se mută cineva în vilă. Pe deasupra e prima blondă. Blondele au un magnet pentru bărbaţi. Să vedem ce trebuie să ştim despre Dorka.”

 În baza raportului de monitorizare şi în urma vizionării imaginilor, membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Lumea reală/Való Világ”, din 14.01.2014, de la ora 21.30, în care au fost prezentate scene de nuditate, cu conotaţii sexuale, a avut un conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare şi de natură a prejudicia dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea astfel de emisiuni.
 În scopul protecţiei minorilor, reglementările legale în vigoare prevăd că, în lipsa unui sistem de acces condiţionat, difuzarea programelor de natură să afecteze dezvoltarea minorilor se poate face numai în intervalul orar permis, potrivit clasificării programului în funcţie de conţinutul acestuia. Or, având în vedere conţinutul emisiunii analizate, precum cel exemplificat anterior, membrii Consiliului au constatat că emisiunea se încadrează genului de program cu caracter obscen şi, pe cale de consecinţă, aceasta trebuia difuzată cu respectarea imperativă a dispoziţiilor art. 18 din Codul audiovizualului. În sensul Codului audiovizualului, prin producţie audiovizuală cu caracter obscen se înţelege ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi sau comportamente imorale, indecente, sexuale explicite ori sugerate, care prin semificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă.
 În conformitate cu prevederile art. 18 din Codul audiovizualului, producţiile în care sunt prezentate scene de sex, limbaj sau comportament obscen pot fi difuzate numai între orele 23.00-06.00, dispoziţii legale pe care radiodifuzorul nu le-a respectat, în condiţiile în care emisiunea a fost difuzată cu începere de la ora 21.30, iar în intervalul orar 22.14-22.20 a fost transmisă o scenă cu un evident conţinut obscen (scene de nuditate, mişcări lascive, cu conotaţii sexuale). În aceste condiţii, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul nu a avut în vedere criteriile de clasificare prevăzute expres la art. 19 din Codul audiovizualului, criterii menite să asigure protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe şi în funcţie de care se alege intervalul orar de difuzare.

 Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor, care au obligaţia legală de a ţine cont de criteriile prevăzute în Codul audiovizualului, printre acestea fiind aplicabile în speţă cele referitoare la numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual, psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor, precum şi tipologia eroilor şi scopul acţiunii acestora. Astfel, Consiliul a apreciat că un conţinut precum cel analizat, în baza imaginilor şi a raportului de monitorizare, cu privire la care a fost primită şi o reclamaţie, a fost de natură a afecta minorii, întrucât un astfel de conţinut nu poate constitui un model de educaţie în dezvoltarea minorului, conduita morală reprezentând unul dintre factorii importanţi în educare şi în adaptare la cerinţele şi relaţiile sociale sau la ceea ce văd la televizor.
 În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure o protecţie reală a publicului minor şi că difuzarea emisiunilor cu un astfel de conţinut, care pot oferi modele de comportament pentru minori, trebuie făcută cu responsabilitate, astfel încât aceştia să nu fie expuşi unor riscuri psihice şi/sau morale.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu amendă în cuantum de 100.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. CABLE CHANNEL S.A. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 299.1/17.07.2012 eliberată la data de 14.05.2013, decizia de autorizare nr. 1839.0-1/13.09.2012 eliberată la data 14.05.2013 pentru postul de televiziune RTL II) se sancţionează cu amendă în cuantum de 100.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 18 lit. b) şi 19 alin. (2) lit. e) şi g) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul RTL II cu amendă de 100.000 lei, întrucât emisiunea „Lumea reală/Való Világ”, din 14.01.2014, de la ora 21.30, în care au fost prezentate scene de nuditate, cu conotaţii sexuale, a avut un conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare şi de natură a prejudicia dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii, în situaţii normale, nu pot vedea emisiunile respective.
 De asemenea, în conformitate cu art. 18 din Codul audiovizualului, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00-23.00 producţiile care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate