Decizia nr. 264 din 10.04.2014

18.04.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. TELE M S.R.L. Iaşi, Şos. Codrescu nr. 6, jud. Iaşi

 pentru postul de televiziune TELE M IAŞI

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 aprilie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, precum şi reclamaţia înregistrată la C.N.A. sub nr. 2530/25.02.2014, cu privire la emisiunea „Raport de caz” difuzată de postul TELE M IAŞI, în data 12.02.2014, în intervalul orar 19.00-20.00. Postul de televiziune TELE M IAŞI aparţine radiodifuzorului S.C. TELE M S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 003.4/08.01.1993, decizia de autorizare nr. 017.0-3/12.05.1994).
 În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea raportului de monitorizare şi vizionarea imaginilor, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. TELE M S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 19 alin. (2) lit. f) şi k) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare . Potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului, difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
 Conform prevederilor art. 19 alin. (2) din Codul audiovizualului :
 Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
 f) psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ;
 k) calitatea şi tipologia limbajului.

 În fapt, în data de 12.02.2014, în intervalul orar 19.00-20.00, postul TELE M IAŞI a difuzat emisiunea “Raport de caz”, pe care radiodifuzorul a clasificat-o în categoria programelor interzise minorilor sub 12 ani.
 În cadrul emisiunii menţionate, a fost abordat un subiect referitor la dosarul “sex cu minore”, dosar care s-a aflat în cercetare la DIICOT Iaşi, în perioada 2007-2013, în care erau vizate anumite persoane importante din Iaşi : politicieni, oameni de afaceri, medici, care ar fi participat la orgii sexuale cu minore de 12-14 ani.
 În acest context, în emisiune a fost difuzat un material audiovizual înregistrat cu interviul uneia dintre victimele din dosarul menţionat, material care a cuprins detalii pe teme sexuale, sens în care redăm din raportul de monitorizare : -“(…) Moderator : …Cu permisiunea dumneavoastră, dar şi a telespectatorilor, rog emisia să difuzeze acest interviu...interviul făcut acasă la Ramona. Voice off : Ramona, eşti una dintre victimele din dosarul : “sex cu minore” Voice off : Te întreb direct.Ai avut relaţii sexuale cu cei doi cetăţeni (Chirilă şi Puşcaşu) ? Ramona : Da Voice off : Cîţi ani aveai ? Ramona : 14 ani Voice off : Unde s-a întâmplat povestea asta ?

Ramona : În Pietrărie… în casa domnului Nicu Coşuţ. Voice off : Ce se întîmpla acolo ? Ramona : Noi venea mai multe fete, fiecare dintre ele făceau schimburi, întreţineam relaţii sexuale orale. Voice off : Cu domnul …, de cîte ori ai întreţinut relaţii sexuale ? Ramona : Cam de 5 ori. Voice off : Erau numai relaţii sexuale normale sau şi orale ? Ramona : Şi orale şi normale. Voice off : Şi cu domnul … ? Ramona : De două ori. Voice off : Şi oral ? Ramona : Da ,şi oral, ambele se făceau la toată lumea...14 ani aveam. Ramona : Toţi făceau plata la fix. Voice off : Consideri că te-a marcat cumva psihologic experienţa asta cu iluştrii domni ? Ramona : Da, normal. Titlu pe ecran : Ramona : ”La 14 ani am făcut sex cu Victor Chirilă şi Vasile Puscaşu.
 (…) Moderator : Eu am întrebat-o pe Ramona. De ce faci chestia asta ? Şi mi-a spus că nu s-a exprimat public atâţia ani, tocmai pentru că a avut încredere în acel dosar de la DIICOT. În momentul în care, la finele anului trecut, a văzut că cei pe care ea susţine că întreţinea cu ei relaţii sexuale, normale, orale...scapă basma curată, fetele s-au revoltat.
 (…) Benea : Am să citesc o postare a domnului Chirilă (vicepreşedintele Consiliului Judeţean Iaşi) care în virtutea calităţii de epigramist a făcut o postare pe 9 ianuarie, de ziua domniei sale :”Cu 9 ani peste 50 sînt tare pe poziţii, deci aştept şi am să vă spun şi vouă cum va fi cu 69”. Moderator : 69, pentru cei care nu cunosc, e o poziţie sexuală celebră... Cetăţean (prin telefon) : Spre asta a fost împinsă Romania în 89. Moderator : Spre sex în grup ? Cetăţean (prin telefon) : Spre toate golănelele astea. Benea : Nu neg, sînt sigur că printre persoanele care au participat la aceste orgii sexuale erau prostituate...nu vorbim de viol, vorbim de act sexual cu minori. Cetăţean,prieten cu Chirilă (prin telefon) : Nu ştiu unde se întimplau orgiile, dar ştiu că le-a făcut multe.”

 Membrii Consiliului au constatat că emisiunea „Raport de caz”, din 12.02.2014, de la ora 19.00, în care a fost prezentat un subiect pe teme sexuale, a avut un conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare şi de natură a prejudicia dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului. Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea astfel de emisiuni.

 Faptul că radiodifuzorul a apreciat că difuzarea unui astfel de material poate fi justificată de un interes public nu constituie un motiv de exonerare de răspundere pentru încălcarea obligaţiilor legale privind protecţia minorului, Consiliul apreciind, raportat la dispoziţiile incidente, că respectarea principiului interesului superior al copilului trebuie să primeze în orice program audiovizual, dată fiind nevoia de protecţie a acestora cu privire la programele ce le pot afecta dezvoltarea psihică şi morală. Mai mult, membrii Consiliului consideră că radiodifuzorul, cunoscând conţinutul materialului ce fusese înregistrat în prealabil, precum şi tema abordată („sex cu minore”) ar fi putut programa emisiunea la o oră la care minorii să nu aibă acces la vizionarea acesteia, în scopul protecţiei acestora.
 Or, radiodifuzorul a încadrat emisiunea analizată în categoria programelor interzise minorilor sub 12 ani, difuzând-o în intervalul orar 19.00-20.00, ceea ce a permis vizionarea acesteia de către minori, deşi avea un conţinut de natură a-i prejudicia. În aceste condiţii, Consiliul apreciază că nu au fost avute în vedere nici criteriile de clasificare prevăzute expres la art. 19 din Codul audiovizualului, cum ar fi psihologia personajelor şi reperele morale pe care acestea le oferă copiilor sau adolescenţilor ori calitatea şi tipologia limbajului.
 În calitate de garant al interesului public, membrii Consiliului consideră că toţi radiodifuzorii au obligaţia să asigure o protecţie reală a publicului minor, iar, în cazul difuzării emisiunilor cu un astfel de conţinut, principiul superior al copilului prevalează faţă de necesitatea informării publicului cu privire la temele ce îi sunt prezentate.
 Faţă de aceste aspecte, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică. Supusă la vot, propunerea de sancţionare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Radiodifuzorul S.C. TELE M S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 003.4/08.01.1993, decizia de autorizare nr. 017.0-3/12.05.1994 pentru postul TELE M IAŞI) se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 19 alin. (2) lit. f) şi k) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :
 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul TELE M IAŞI cu somaţie publică, întrucât emisiunea „Raport de caz”, din 12.02.2014, de la ora 19.00, în care a fost prezentat un subiect pe teme sexuale, a avut un conţinut nepotrivit în raport de ora de difuzare şi de natură a prejudicia dezvoltarea morală şi mentală a minorilor, fapt ce contravine prevederilor art. 39 din Legea audiovizualului.
 Potrivit dispoziţiilor invocate, difuzarea programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii, în situaţii normale, nu pot vedea emisiunile respective.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.