Decizia nr. 265 din 10.04.2014

18.04.2014


envoyer l'article par mail title=

privind amendarea cu 200.000 lei a S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L. cu sediul în Piatra Neamţ, Bd. General Nicolae Dăscălescu nr. 287, Jud. Neamţ, C.U.I. 29180538

 pentru postul de televiziune EST TV Piatra Neamţ, Bd. General Nicolae Dăscălescu, nr. 227

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 aprilie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat informarea întocmită de Serviciul Inspecţie din cadrul Direcţiei Control şi Digitalizare şi a vizionat înregistrarea emisiunii „Breaking News” difuzată de postul de televiziune EST TV la ora 21.00 în data de 03.04.2014.

 Postul de televiziune EST TV aparţine radiodifuzorului S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 262.3/07.07.2010, decizia de autorizare nr. 1823.0-1/26.04.2012 eliberată la 15.01.2013). În urma analizării informării şi a vizionării înregistrării, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L. a încălcat prevederile art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la dispoziţiile art. 18 lit. b) şi art. 19 alin. (2) lit. e) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Potrivit dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului : Art. 39 (2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Conform prevederilor Deciziei nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare :

  • Art. 18 Nu pot fi difuzate în intervalul orar 6,00 - 23,00 producţii care prezintă :
     b) scene de sex, limbaj sau comportament obscen ; Art. 19 (1) Criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate au drept scop asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul acestora.
     (2) Responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor şi furnizorilor de servicii media la cerere, în conformitate cu următoarele criterii :
     ...
     e) numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual ;

 În fapt, postul de televiziune EST TV a difuzat în data de 3 aprilie 2014, începând cu ora 21:00, emisiunea « BREAKING NEWS », prezentată de domnul CEZAR FILIP, emisiune în cadrul căreia a transmis o înregistrare audiovizuală în care apar două persoane întreţinând relaţii sexuale.
 Conform raportului, sub titlul afişat pe ecran “MODELUL POLITICIANULUI ROMÂN – RELAŢII INTIME CU MINORE”, domnul CEZAR FILIP a făcut următoarea prezentare :“Ediţie specială doamnelor şi domnilor, aşa cum vă anunţam “BREAKING NEWS” un filmuleţ incredibil cu scene explicite, încă o dată vă spun, vă rog să aveţi grijă copiii să nu îl vizioneze, un film primit pe adresa de mail a EST TV. Un film…. veţi judeca dumneavoastră un om politic, un model al politicianului din România dacă putem spune aşa, în scene mai mult decât explicite. Urmăriţi filmuleţul, iar concluziile le trageţi dumneavoastră.”
 La secunda 00:54 a emisiunii apare genericul de BREAKING NEWS EST TV.
 La minutul 01:00 începe înregistrarea. Titrat pe ecran : A.I. 01:01 “Du-te la scoala, du-te si invata.” 01:05 „Du-te si invata” 01:09 „Dupa ce n-o sa mai fii frumoasa, ai belit p**a” (şi sonorul a fost alterat punându-se avertizare sonoră peste cuvântul vulgar). Tânăra 01:13 „Ce va spuneam, nu ?!” A.I 01:16 „Da-ti si tu asta jos” Înregistrarea continuă până la minutul 03:29, când intră genericul de BREAKING NEWS EST TV.
 În urma vizionării emisiunii, membrii Consiliului au constatat că în cadrul acesteia a fost difuzată o înregistrare ce a conţinut prezentarea consumării unei relaţii sexuale.

 Membrii Consiliului au apreciat ca fiind deosebit de grav faptul că deşi radiodifuzorul cunoştea conţinutul înregistrării, pe care l-a şi prezentat verbal publicului - “scene explicite”, şi a înţeles să blureze faţa persoanei de sex feminin şi zonele intime ale celor două persoane, a înţeles să difuzeze cu încălcarea dispoziţiilor legale, o producţie audiovizuală cu caracter obscen la o ora accesibilă copiilor, încălcând astfel dispoziţiile legale privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor de programe. Or, dispoziţiile legale din domeniu prevăd că difuzarea în serviciile de televiziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.

 Potrivit art. 18 din Codul audiovizualului, în intervalul orar 6,00 - 23,00 nu pot fi difuzate producţii care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament obscen, iar prezentarea făcută de radiodifuzor materialului demonstrează în mod evident cunoaşterea conţinutului său de către acesta.
 Totodată, Codul audiovizualului defineşte producţia audiovizuală cu caracter obscen ca fiind ansamblu de imagini, sunete, cuvinte, gesturi sau comportamente imorale, indecente, licenţioase, sexuale explicite ori sugerate, care prin semnificaţia lor aduc ofensă pudorii, precum şi orice alte forme de manifestare indecentă.
 În scopul asigurării unei protecţii efective, pentru a da eficienţă dispoziţiei legale sus menţionate, pentru asigurarea protecţiei minorului şi informarea publicului cu privire la conţinutul programelor, Consiliul a prevăzut la art. 19 din Codul audiovizualului criteriile în funcţie de care se clasifică programele difuzate, în funcţie de clasificare fiind stabilită şi ora de difuzare a programului.

 Conform reglementărilor legale, responsabilitatea clasificării programelor revine radiodifuzorilor, iar unul dintre criteriile ignorate cu desăvârşire de radiodifuzorul INFO TOTAL PRESS la difuzarea materialului înregistrat este cel referitor la numărul şi natura scenelor de nuditate, reprezentarea actului sexual.
 Ora de difuzare a unui program este condiţionată de conţinutul acestuia, iar clasificarea se stabileşte astfel încât părinţii să aibă o reprezentare rezonabilă, care să corespundă aşteptărilor, a conţinutului programului pe care urmează să îl vizioneze împreună cu minorul sau a cărui vizionare i-o permit acestuia.

 Consiliul a apreciat că un conţinut precum cel difuzat în cadrul emisiunii ce a făcut obiectul analizei nu poate reprezenta un model de educaţie în dezvoltarea armonioasă a copilului, fiind de natură să influenţeze în mod negativ minorii care până la o anumită vârstă, învaţă prin imitaţie, şi care practic preiau tipare ori atitudini, întrucât datorită vârstei nu au facultatea, nu au capacitatea de a judeca şi de a aprecia informaţiile primite prin intermediul televiziunii, asmilându-le, uneori, ca atare, ca şi cum acesta ar reprezenta un comportament social normal, comun.
 Faptul că radiodifuzorul a apreciat că difuzarea în cadrul unei emisiuni informative a unui astfel de material poate fi justificată de un interes public nu poate constitui un motiv de exonerare de răspundere pentru încălcarea obligaţiilor legale privind protecţia minorului, Consiliul apreciind, raportat la dispoziţiile legale incidente în speţă, că respectarea principiului interesului superior al copilului trebuie să primeze în orice program audiovizual, dată fiind nevoia de protecţie a acestora cu privire la programele ce le pot afecta dezvoltarea psihică şi morală.
 Pentru aceste considerente, având în vedere gravitatea deosebită a faptei şi efectele acesteia asupra minorilor, membrii Consiliului au propus amendarea radiodifuzorului cu suma de 200.000 lei.
 Supusă la vot, propunerea de amendare a radiodifuzorului S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L. a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul art. 90 alin. (1) lit. g), alin. (2), cu respectarea alin. (4) al aceluiaşi articol din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. S-TV 262.3/07.07.2010, al deciziei de autorizare nr. 1823.0-1/26.04.2012 eliberată la 15.01.2013 pentru postul de televiziune EST TV, este sancţionat cu amendă în cuantum de 200.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la dispoziţiile art. 18 lit. b) şi art. 19 alin. (2) lit. e) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

„Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune EST TV cu amendă de 200.000 lei, întrucât în cadrul emisiunii „BREAKING NEWS” din 3 aprilie 2014, ora 21.00, a difuzat o înregistrare conţinând scene sexuale explicite, fapt interzis de dispoziţiile legale referitoare la protecţia minorilor în cadrul programelor audiovizuale.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate