Decizia nr. 266 din 10.04.2014

18.04.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. ESTRADA TV S.R.L.
 cu sediul în București, Splaiul Unirii, nr. 313, corp M, D1, et. 2, cam. 4, sect. 3, CUI 26605260

 pentru postul de televiziune eSTRADA TV
 București, Str. Lipscani, nr. 53, et. 2, sect. 3

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 10 aprilie 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecţie, cu privire la respectarea structurii serviciului de programe difuzat de postul eSTRADA TV.
 Postul de televiziune eSTRADA TV aparţine S.C. ESTRADA TV S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 679/27.06.2013, al deciziei de autorizare nr. 1877.0/30.07.2013.
 În urma analizării raportului de monitorizare, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Potrivit dispoziţiilor invocate, licenţa audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, iar furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor În fapt, în baza raportului întocmit de Serviciul Inspecţie, în urma analizării structurii programelor difuzate de postul eSTRADA TV în perioada 27.02–05.03.2014, s-a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real nu corespund cu cele aprobate de CNA.
 Astfel, orarul de emisie zilnică aprobat este luni – vineri, în intervalele orare 00.00-03.00 ; 07.00-24.00, iar sâmbăta și duminica, în intervalele orare 00.00-01.00 ; 07.00-24.00, în mod real orarul de emisie fiind luni – duminică, în intervalul orar 00.00-24.00.

 De asemenea, potrivit raportului, radiodifuzorul transmite programe de informare în proporţie de 1,97%, în condiţiile în care în structura aprobată de Consiliu erau alocate 40 de procente.
 Programele educative, culturale și religioase sunt transmise în mod real în proporție de 2,31%, fiind aprobate în proporție de 12%, iar programele de divertisment și alte tipuri de programe sunt aprobate în proporție de 35% fiind transmise în mod real în proporție de 95,72%.
 S-a mai constatat că programele de publicitate și teleshopping reprezintă 0% faţă de 8% cât prevede grila aprobată, iar filme nu sunt difuzate, cu toate că sunt aprobate în proporție de 5%.
 Faţă de aceste considerente, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul nu a respectat dispoziţiile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, potrivit cărora furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a solicita Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor, modificând structura programului difuzat în mod unilateral, fără acordul prealabil al Consiliului.
 Potrivit reglementărilor în vigoare, pentru modificarea formatului de principiu al serviciului de programe şi a structurii programelor acordul Consiliului Naţional al Audiovizualului trebuie solicitat cu cel puţin 30 de zile înainte de a se proceda la această modificare
 Ţinând cont de criteriile de individualizare prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului, Consiliul a propus sancţionarea S.C. ESTRADA TV S.R.L. cu amendă în cuantum de 10.000 lei.

 Supusă la vot, propunerea de amendare a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. S.C. ESTRADA TV S.R.L.S.R.L., titular al licenţei audiovizuale nr. TV-C 385.2/13.03.2008, al deciziei de autorizare nr. TV-C 679/27.06.2013, al deciziei de autorizare nr. 1877.0/30.07.2013, pentru postul de televiziune eSTRADA TV din Zona Metropolitană Bucureștui, se sancţionează cu amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. ESTRADA TV S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, în intervalul orar 18.00 - 22.00, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat postul de televiziune eSTRADA TV cu amendă în cuantum de 10.000 lei, întrucât a modificat structura serviciului de programe fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.