Decizia nr. 303 din 24.04.2014

29.04.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind rectificarea unor informaţii difuzate de către radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A.
 cu sediul în BUCUREŞTI, str. Gârlei nr. 1B, Clădirea Grivco Business Center, sector 1 CUI RO 1599030

 pentru postul de televiziune ANTENA 1 sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 25-27, BUCUREŞTI

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 24 aprilie 2014 Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat sesizarea formulată de domnul Senic Mihai, primarul comunei Stroiești, înregistrată sub nr. 3097/05.03.2014, cu privire la o ştire prezentată de postul de televiziune ANTENA 1 în cadrul emisiunii informative „Observator special” difuzată de la ora 20.00, din data de 27.02.2014, un reportaj cu titlul „Condamnaţi la beznă”.
 Postul de televiziune ANTENA 1 aparţine radiodifuzorului S.C. ANTENA TV GROUP S.A. (licenţa audiovizuală nr. TV 012.4/25.01.1993, decizia de autorizare nr. 025/14.06.1994 şi reautorizare nr. 025-3/14.06.1994).

 În urma vizionării înregistrării materialului audiovizual prezentat de postul Antena 1, sub titlul „Condamnați la beznă”, membrii Consiliului au constatat că în cadrul reportajului, s-a afirmat că iluminatul nu există în comuna Stroieşti şi nici nu a existat vreodată reţea electrică, iar această comună este de fapt un cătun de aproximativ 40 de suflete.
 Faţă de acest aspect, apreciind că prin prezentarea acestor elemente care nu corespund realității, în fapt comuna Stroiești este racordată la rețeaua de electricitate și are un număr de 3362 locuitori, conform susținerilor primarului și reprezentanților acestei localități, Consiliul a decis că este necesară rectificarea informaţiei prezentate publicului.

 Potrivit art. 62 din Codul audiovizualului, în cazul în care Consiliul dă câştig de cauză solicitantului, radiodifuzorul va duce la îndeplinire decizia Consiliului în termen de cel mult 3 zile de la data comunicării ei
 De asemenea, conform dispoziţiilor art. 58 din Decizia CNA nr. 220/2011 :

  • (1) Dreptul la rectificare se exercită prin difuzarea gratuită pe post, în termen de maximum 3 zile de la data aprobării cererii, în acelaşi interval orar, a unor precizări prin care radiodifuzorul corectează informaţiile eronate care au produs lezarea, menţionând emisiunea în care au fost prezentate informaţiile eronate şi data difuzării ei.
  • (2) Forma rectificării trebuie convenită în prealabil cu persoana lezată.

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au decis, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ca radiodifuzorul S.C. ANTENA TV GROUP S.A.. să acorde dreptul la rectificare autorităților comunei Stroieși, jud. Suceava, în temeiul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011.