Decizia nr. 322 din 29.04.2014

07.05.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. TELECOM ELECTRA SRL
 Rm. Vâlcea, Str. I.C. Brătianu nr. 3, bl. S1, sc. B, parter, ap. 2, jud. Vâlcea

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29.04.2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie referitor la modul de aplicare de către S.C. TELECOM ELECTRA SRL a principiului must carry reglementat de art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Distribuitorul de servicii S.C. TELECOM ELECTRA SRL deţine avizul de retransmisie nr. A7601/20.11.2012 pentru localitatea Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că societatea nu a respectat prevederile art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora :

  • (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei."

 Astfel, în urma controlului efectuat de inspectorul audiovizual al CNA la data de 09.04.2014, a reieşit că, în localitatea Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, societatea nu retransmitea programul regional DIGI 24 CRAIOVA, obligatoriu la retransmisie, conform dispoziţiilor legale invocate, aşa cum rezultă din Anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie (poziţia 79).
 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.
 În situaţia în care acesta nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j), alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

 DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. TELECOM ELECTRA SRL, deţinător al avizului de retransmisie nr. A7601/20.11.2012 pentru localitatea Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţeaua de comunicaţii electronice din localitatea Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat programului care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. TELECOM ELECTRA SRL cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmitea programul regional DIGI 24 CRAIOVA, obligatoriu la retransmisie."