Decizia nr. 327 din 29.04.2014

07.05.2014


envoyer l'article par mail title=

 privind sancţionarea cu somaţie publică a S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L.
 Bucureşti, Șos. Nordului, nr. 62D, sect. 1

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 29.04.2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul întocmit de Serviciul Inspecţie referitor la modul de aplicare de către S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. a principiului must carry reglementat de art. 82 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. deţine mai multe avize de retransmisie în diferite zone ale ţării.

 Analizând raportul prezentat de Serviciul Inspecţie, membrii Consiliului au constatat că societatea nu a respectat prevederile art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului, potrivit cărora :

  • (1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.
  • (2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există ; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei."
     Astfel, în urma controlului efectuat de inspectorii audiovizuali ai CNA în zilele de 8, 9, 10, 15 și 17 aprilie 2014, în mai multe localităţi având capul de reţea în Buzău/Buzău, Cluj Napoca/Cluj, Târgoviște/Dâmbovița, Focșani/Vrancea. Slobozia/Ialomița, Brăila/Brăila, Deva/Hunedoara, Galați/Galați, Sibiu/Sbiu, Timișoara/Timiș, Constanța/Constanța, Bacău/Bacău, Brașov/Brașov, Poliești/Prahova, Tulcea/Tulcea, Botoșani/Botoșani, Zalău/Sălaj, București, localităţi pentru care societatea deţine avize de retransmisie, a reieşit că aceasta nu retransmitea programe prevăzute ca obligatorii la retransmisie, respectiv cele cărora li se aplică principiul must carry, conform dispoziţiilor legale invocate, aşa cum rezultă din Anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie (poziţiile 83-103).

 Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea cu somaţie publică a distribuitorului de servicii.
 În situaţia în care acesta nu va respecta dispoziţiile prezentei decizii, Consiliul va aplica sancţiunea prevăzută la art. 90 alin. (2) din Legea audiovizualului, respectiv amenda, al cărei cuantum minim este de 10.000 lei.
 În temeiul dispoziţiilor art. 90 alin. (1) lit. j), alin. (3) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute de art. 15 din aceeaşi lege,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1. Distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L.deţinător al avizelor pentru localităţile menţionate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta decizie, se sancţionează cu somaţie publică de intrare de îndată în legalitate pentru încălcarea prevederilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor Deciziei C.N.A. nr. 36/2008, distribuitorul de servicii are obligaţia de a transmite, în reţelele de comunicaţii electronice din localităţile menţionate în Anexa la prezenta decizie, în mod continuu, timp de 7 zile, pe canalul alocat fiecărui program care a constituit obiect al sancţiunii, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat distribuitorul de servicii S.C. UPC ROMÂNIA S.R.L. cu somaţie publică pentru încălcarea prevederilor art. 82 din Legea audiovizualului, întrucât nu retransmitea din lista must carry o serie de programe obligatorii la retransmisie."