Decizia nr. 334 din 06.05.2014

13.05.2014


envoyer l'article par mail title=


 privind somarea S.C. REGIONAL MEDIA STUDIO S.R.L.
 cu sediul în Petroşani, str. Avram Iancu, nr.12, jud. Hunedoara

 pentru postul TV PARÂNG PETROŞANI
 str. Avram Iancu, nr.12, jud. Hunedoara

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 mai 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat nota întocmită de Biroul Licențe Autorizări, în baza raportului de monitorizare întocmit de Serviciul Inspecție și al Certificatului constatator nr. 2683/07.02.2014, cu privire la respectarea formatului de principiu al serviciului de programe și a structurii programelor difuzate de postul de televiziune TV Parâng și a structurii acționariatului S.C. REGIONAL MEDIA STUDIO S.R.L. Postul de televiziune TV PARÂNG aparţine S.C. REGIONAL MEDIA STUDIO S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. TV 078.8/27.10.1994, decizia de autorizare nr.173.1-3/18.06.2002). În urma analizării documentației prezentate, membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul S.C. REGIONAL MEDIA STUDIO S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Conform dispoziţiilor invocate din Legea audiovizualului, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) și e). Potrivit prevederilor art. 54 alin. 1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde :

 …… lit. b) datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.

 ….. lit. e) prevede că licența audiovizuală cuprinde formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor. Observând cererea de prelungire a licenței audiovizuale aparținând S.C. REGIONAL MEDIA STUDIO S.R.L., membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a operat această schimbare la data de 07.02.2014, fără a solicita acordul Consiliului, care a luat la cunoștință despre această modificare în data de 03.12.2013, când radiodifuzorul a depus toată documentația necesară analizării solicitării.
 Astfel, din situaţia prezentată a rezultat că structura acționariatului intervenită la data de 07.02.2014,conform Certificatului constatator, era următoarea : Bistrai Clara – 2,50% şi Bartalis Anne-Marie – 97,50%, iar cea existentă în baxa de date a Consiliului era formată din Bistrai Clara 50% și Florean Eugenia 50%. De asemenea, analizând raportul întocmit de Serviciul Inspecţie, Consiliul a constatat că formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor difuzate în mod real de postul TV Parâng în perioada 18-24.03.2014, nu corespund cu cele aprobate de CNA la data de 16.10.2012.

 Astfel, programele de informare reprezintă 30,16% faţă de 96,50% cât prevede grila aprobată, iar programe de divertisment şi alte tipuri de programe, aprobate în proporţie de 0% sunt difuzate în proporție de 65,53%.
 De asemenea, potrivit raportului, radiodifuzorul transmite programe producție proprie în proporţie de 7,83%, în condiţiile în care în structura aprobată de Consiliu erau aprobate în proporție de 17,26%.
 Programele de publicitate erau transmise în proporție de 4,31%% față de 3,50% cât prevede grila aprobată, iar programele producție proprie, aprobate în proporție de 17,26%, erau transmise în proporție de 7,83%. Faţă de aceste aspecte, membrii Consiliului au constatat că S.C. MEDIA TEN PRODUCTIONS S.R.L. a încălcat prevederile art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului, întrucât a modificat structura acționariatului fără a solicita acordul Consiliului cu privire la operarea acestei modificări.
 Pentru aceste considerente, constantând încălcarea prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Consiliului au propus şi au votat sancţionarea radiodifuzorului cu somaţie publică.

 În temeiul prevederilor art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (3) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din acelaşi act normativ,

 Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea

DECIZIE :

 Art. 1 : Radiodifuzorul S.C. S.C. REGIONAL MEDIA STUDIO S.R.L., titular al licenţei audiovizuale licenţei audiovizuale nr. TV 078.8/27.10.1994, decizia de autorizare nr.173.1-3/18.06.2002, pentru postul de televiziune „TV PARÂNG”, se sancţionează cu somaţie publică pentru încălcarea dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
 Art. 2. În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare.
 Art. 3. Potrivit dispoziţiilor art. 931 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o dată în principala emisiune de ştiri, următorul text :

 „Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat S.C. REGIONAL MEDIA STUDIO S.R.L., deținătoare a postului de televiziune „TV PARÂNG” cu somaţie publică, întrucât a modificat structura programelor aprobată de Consiliu și structura acționariatului fără acordul Consiliului, fapt ce contravine prevederilor art. 54 din Legea audiovizualului.”

 Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate.