Decizia nr. 335 din 06.05.2014

14.05.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. ANTENA 3 S.A.
 Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 25-27, sector 1, C.U.I. R15971591

 pentru postul ANTENA 3-NEWS & CURRENT AFFAIRS

 Decizia nr. 335 din 06.05.2014
 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. ANTENA 3 S.A. împotriva sancţiunii aplicate de C.N.A. prin Decizia nr. 246/01.04.2014

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 mai 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a luat în discuţie contestaţia înregistrată cu nr. 4499 din 03.04.2014, formulată de S.C. ANTENA 3 S.A. împotriva Deciziei CNA nr. 246 din 01 aprilie 2014, prin care această societate, ce deţine postul ANTENA 3, a fost obligată să îi acorde dreptul la replică domnului Mihail Neamțu, în condiţiile prevăzute de articolele 57 şi 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, solicitând rediscutarea și anularea deciziei care face obiectul prezentei contestații.

 Analizând contestaţia formulată, după audierea reprezentantului radiodifuzorului, membrii Consiliului au constatat că aceasta este neîntemeiată, având în vedere faptul că argumentele prezentate în contestație au fost expuse de petentă şi în şedinţa publică din data de 01.04.2014, după ce domnul Mihail Neamţu şi-a exprimat verbal dorinţa acordării unui drept la replică, şi, în consecinţă, au fost avute în vedere de membrii Consiliului în momentul în care au decis acordarea dreptului la replică ; deci nu sunt argumente noi faţă de cele deja expuse de natură a determina o altă soluţie.

 Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului decide respingerea contestaţiei, ca neîntemeiată.