Decizia nr. 336 din 06.05.2014

15.05.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către :
 S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L. cu sediul în Piatra Neamţ, Bd. General Nicolae Dăscălescu nr. 287, Jud. Neamţ, C.U.I. 29180538

 Decizia nr. 336/06.05.2014
 privind respingerea contestaţiei formulate de S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L. împotriva Deciziei nr. 265 din 10.04.2014 privind amendarea cu 200.000 lei

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 mai 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat contestaţia formulată de S.C. INFO TOTAL PRESS S.R.L., înregistrată la C.N.A. sub nr. 4712/11.04.2014, prin care solicită repunerea în discuţie a sancţiunii stabilite prin Decizia nr. 265/10.04.2014, apreciind că amenda aplicată nu este justificată şi că, faţă de circumstanţele faptei, se impune o somaţie publică.

 Sancţiunea contestată a fost aplicată pentru încălcarea prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la dispoziţiile art. 18 lit. b) şi art. 19 alin. (2) lit. e) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. În concret, fapta reţinută în sarcina radiodifuzorului a constat în difuzarea unei producţii audiovizuale cu caracter obscen la o oră accesibilă copiilor. În susţinerea cererii de repunere în discuţie a deciziei, radiodifuzorul a invocat faptul că deşi i s-a solicitat să formuleze un punct de vedere în termen de 5 zile, raportul de monitorizare a fost analizat şi sancţiunea emisă în data de 10 aprilie 2014, fără respectarea dreptului său la apărare.

 Un alt motiv invocat de radiodifuzor constă în afirmaţia că sesizarea formulată de domnul deputat Ionel Arsene este falsă şi că i-a acordat acestuia un drept la replică prin difuzarea comunicatului pe care l-a emis şi a declaraţiilor sale de presă, precum şi faptul că materialul pe care l-a difuzat nu conţinea nicio scenă de sex, cu limbaj sau cu comportament obscen, nefiind încălcate textele legale, ori că scenele sau faţa persoanei de gen feminin au fost blurate, iar difuzarea înregistrării a fost justificată de interesul public.
 De asemenea, în susţinerea solicitării de reanalizare radiodifuzorul mai arată că materialul video difuzat de postul de televiziune EST TV a sosit prin poştă, nefiind realizat sau înregistrat de angajaţii postului de televiziune, iar materiale video similare au mai fost difuzate în prime-time de multe televiziuni naţionale din România sau UE, fără ca CNA să le considere de natură să afecteze minorii.
 Totodată radiodifuzorul apreciază că singurul vinovat este dl. deputat Arsene şi nu postul de televiziune, care a adus la cunoştinţă publicului posibilitatea săvârşirii de infracţiuni de către demnitarii statului, iar în condiţiile în care postul are un istoric ireproşabil în ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniul audiovizual, sancţiunea aplicată este drastică şi nemeritată. Analizând cererea, membrii Consiliului au constatat că, raportat la temeiul juridic al sancţiunii şi la fapta reţinută în sarcina radiodifuzorului, respectiv difuzarea la o oră accesibilă minorilor a unor imagini cu conţinut sexual explicit, obscen, motivele invocate de acesta nu sunt de natură să atragă revocarea deciziei contestate.

 Faţă de aceste argumente, în temeiul prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea dispoziţiilor art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Naţional al Audiovizualului respinge contestaţia, ca neîntemeiată.