Decizia nr. 350 din 15.05.2014

21.05.2014


envoyer l'article par mail title=


 Către,
 S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Cristian Popişteanu nr. 2-4, et. 3, biroul nr. 7, sector 1 C.U.I. RO 27759259

 postul de televiziune B1 TV Bucureşti, Str. Ion Câmpineanu, nr. 20. Sect. 1

 Decizia nr. 350 din 15.05.2014

 privind obligaţia S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. de a acorda dreptul la replică domnului Constantinescu Nicuşor Daniel

 Întrunit în şedinţă publică în ziua de 15 mai 2014, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare, precum şi sesizările înregistrate sub nr. 6092/05.05.2014 şi 6092/13.05.2014, formulate de domnul Constantinescu Nicuşor Daniel, Preşedinte al Consiliului Judeşean Constanţa prin Cabinet Avocat Bunda Cătălin Tiberiu, în care se reclamă faptul că, în cadrul mai multor emisiuni de dezbateri difuzate în perioada 16-28 aprilie 2014 de postul B1 TV, au fost făcute afirmaţii cu caracter prejudiciabil, de natură să lezeze imaginea domnului Constantinescu. Potrivit sesizării înregistrate sub nr. 6092/13.05.2014, în data de 30 aprilie 2014, petentul a transmis radiodifuzorului o solicitare privind acordarea unui drept la replică referitor la afirmaţiile cu caracter prejudiciabil făcute în cadrul emisiunilor difuzate de postul de televiziune B1 TV în perioada 16-28 aprilie 2014.

 La această solicitare, radiodifuzorul i-a răspuns în data de 7 mai 2014, printr-o adresă în care îi precizează petentului că i-a solicitat, în mod oficial, un punct de vedere cu privire la Dosarul 29/P/2005, că dreptul la replică solicitat nu corespunde rigorilor stabilite de art. 53 din Decizia CNA nr. 220/2011, în sensul că nu sunt precizate, în mod clar şi expres faptele neadevărate pentru care se solicită drept la replică, iar textul replicii nu se referă numai la faptele neadevărate contestate şi că acesta nu poate fi solicitat pentru opinii şi judecăţi de valoare.
 Postul de televiziune B1 TV aparţine radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. (licenţă audiovizuală nr. S-TV 26.3/15.06.2000, decizia de autorizare nr. 468.0-4/23.12.2013).
 În urma analizării raportului de monitorizare şi a reclamaţiilor formulate, membrii Consiliului au decis obligarea radiodifuzorului S.C. B1 TV CHANNEL S.R.L. la difuzarea unui drept la replică, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului audiovizualului. Analizând raportul de monitorizare şi întreaga documentaţie transmisă de petent, membrii Consiliului au constatat că, informaţii considerate de acesta ca fiind neadevărate, constând în acuzaţii referitoare la fapte de natură morală sau penală, au fost prezentate de post fără a fi însoţite de un punct de vedere care să-i aparţină persoanei în cauză (conform prevederilor art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului), în speţă, fără respectarea principiului „audiatur et altera pars”.
 Conform dispoziţiilor Codului audiovizualului, orice persoană fizică sau juridică ale cărei drepturi sau interese legitime au fost lezate prin prezentarea în cadrul unui program audiovizual a unor fapte neadevărate beneficiază de dreptul la replică.
 În urma analizării conţinutului unor emisiuni, Consiliul a apreciat că nu toate afirmaţiile făcute de moderatorii sau prezentatorii emisiunilor difuzate de postul B1 TV, în care a fost abordat subiectul referitor la relaţiile dintre dl. Constantinescu Nicuşor Daniel şi domnul Mazăre Radu Ştefan, Primarul Municipiului Constanţa pot fi considerate informaţii punctuale, opinii sau judecăţi de valoare în condiţiile în care acestea îmbracă, de multe ori forma unor acuzaţii factuale, susceptibile de demonstrare, de natură a leza demnitatea sau interesele persoanei.

 Or, faţă de cele constatate, în opoziţie cu informaţiile prezentate de postul de televiziune, se impunea difuzarea punctului de vedere al persoanei, astfel încât să se ofere publicului posibilitatea să-şi formeze propria opinie asupra subiectului dezbătut, asigurându-se prin aceasta şi respectarea drepturilor şi intereselor persoanei la adresa căreia erau formulate acuzaţii.
 Faţă de aceste aspecte, Consiliul a apreciat că radiodifuzorul B1 TV CHANNEL S.R.L. a încălcat prevederile din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual referitoare la acordarea dreptului la replică.

 Astfel, apreciind că sesizarea este întemeiată, membrii Consiliului au decis, cu respectarea art. 15 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 62 din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, ca radiodifuzorul S.C. B1 TV CHANNEL să acorde dreptul la replică domnului Constantinescu Nicuşor Daniel, Preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, în termenul şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual.